Die Departement van Energie het die weg gebaan vir kleiner skaal hernubare energieprojekte om krag nie net vir eie gebruik te kan opwek nie, maar ook tot voordeel van sektore soos die landbou.

Read it in English.

In ’n tydperk wat deur die geweldige impak van klimaatsverandering gekenmerk word, kan hernubare energiebronne soos fotovoltaïese installasies (solar photovoltaic, of PV-installasies) tot die vermindering van koolstof bydra en help om die koolstofelement van wêreldwye energieverbruik uit te skakel. Volgens BP se Energy Outlook (2017) word hernubare brandstof in kragopwekking geraam as die vinnigste groeiende energiebron (7,6% per jaar) in hul vooruitskattings tot 2035.

Die grootskaalse oprigting van sonkraginstallasies het gehelp om die koste van sontegnologie te verlaag en die koste-mededingendheid daarvan te verbeter. Benewens die duidelike omgewingsvoordele, kan die gebruik van onafhanklike sonkrag tot laer koste vir die verbruiker asook die ontwikkeling van ’n plaaslike waardeketting vir die sonkragbedryf bydra.

Potensiaal in boerdery

Daarom het die gebruik van sonkrag spesifiek potensiaal in boerdery. Boere kan hul eie PV-infrastruktuur installeer om hul koolstofvoetspoor te verlaag en gelyktydig elektrisiteitskoste bespaar.

Tot onlangs was die meeste onafhanklike kragopwekking-projekte verplig om te registreer en om ’n lisensie by die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika (Nersa) aansoek te doen. In die praktyk plaas die registrasie en lisensiëring van alle onafhanklike kragopwekkingsprojekte, veral kleiner projekte, ’n onnodige administratiewe las op die reguleerder asook ’n finansiële las op die eienaar van die projek. Tot dusver het hierdie vereiste boere met PV-installasies verhinder om by die kragnetwerk aan te sluit.

Die Departement van Energie se konsepkennisgewing wat aanvanklik op 2 Desember 2016 ingevolge die Wet op Elektristeitsregulering, 2006 (ERA) (konsep-vrystellings), gepubliseer is, maak voorsiening vir vrystelling van die lisensiëringvereiste vir spesifieke aktiwiteite. Dit sluit in geïnkorporeerde (embedded) opwekking indien die geïnstalleerde kapasiteit nie 1MW oorskry nie. Ingevolge die konsepvrystellings sal kleiner projekte (tot 1MW) toegelaat word om ongehinderd voort te gaan sonder om aan die lisensiëringsvereistes te voldoen.

Daarom is dit geen verrassing nie dat boere, met die oog op die konsepvrystellings, ’n berekende risiko geneem het om te begin te belê in PV-installasies op hul eiendomme. Volgens die energiekonsultantemaatskappy, Sonfin, beloop die belegging in sonkragprojekte deur hul boerekliënte tans tussen R200 en R350 miljoen.

Nedbank het oor die afgelope drie jaar finansiering van sowat R50 miljoen vir hernubare energieprojekte beskikbaar gestel. Nagenoeg 20% (R10 miljoen) was vir projekte wat deur die vertraging in die finalisering van lisensiëringsvereistes geraak is. Die vertraging van die inwerkingstelling van die konsepvrystellings het bergings- en ander koste drasties laat styg.

Die goeie nuus is dat die Departement van Energie op 10 November 2017 die Licensing Exemption and Registration Notice in the Staatskoerant (Nr. 41237) gepubliseer het. Die vrystelling van die lisensiëringsvereistes ingevolge ERA sal boere met bestaande PV-installasies help om by die Eskom-kragnetwerk aan te sluit sonder om aansoek te doen om ’n lisensie. Die vrystellings sal boere ook aanspoor om verder te belê om hul energievoorraad te diversifiseer. – Persverklaring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here