Die Department van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) het die Vee-identifikasie en Napeurbaarheidstelsel van Suid-Afrika (LITS SA) se terme van verwysing gepubliseer.

Read it in English.

Die wêreldorganisasie vir dieregesondheid, die OIE, erken Suid-Afrika se hoofdireksie van diereproduksie en -gesondheid as die bevoegde owerheid. Tydens die vee-identifikasie en naspeurbaarheidstelselwerkswinkel wat in Augustus 2017 gehou is, het die veebedryf ingestem tot ’n openbare/private vennootskap wat ’n praktiese nasionale stelsel vir vee-identifikasie en naspeurbaarheid in werking sal stel.

LITS SA is in die lewe geroep om ’n vee-identifikasie en naspeurbaarheidstelsel vir diere en diereprodukte te ontwikkel en te implementeer.

Die terme van verwysing behels:

  • Die opgradering van die AIDA-databasis sodat dit opgeneem kan word in ’n opgedateerde IT-stelsel.
  • Die ontwikkeling van ’n naspeurbaarheidstelsel vir bek-en-klouseer-beheerde gebiede.
  • Die ontwikkeling van ’n naspeurbaarheidstelsel vir vee in Suid-Afrika.
  • Die registrasie van kommersiële plase/kommunale eiendomme.
  • Die daarstelling en toepassing van bewegingsbeheer.
  • Identifikasie van vee op ’n voorgeskrewe wyse met gepaardgaande rekordhouding daarvan.
  • Die hou van relevante inligting in ’n databasis.
  • Die identifikasie en implementering van loodsprojekte wat die finale doelwit kan bereik. – RPO Nuusbrief

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here