Die Landbouprodukte-agenteraad (APAC) se biosekuriteitsmaatreëls vir lewendehawe-agente het, soos in die Staatskoerant gepubliseer, op 13 November vanjaar in werking getree.

Read it in English

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) verwelkom die publikasie van die maatreëls, aangesien dit sal bydra tot die afname van dieresiektes in Suid-Afrika. Die reëls is van uiterste belang, aangesien die uitvoer van rooivleis toeneem en plaaslike verbruikersekerheid bevorder word.

Veilings is die tweede vlak van siektemonitering vir diere wat deur hierdie kritiese bemarkingsektor in die lewendehawe-waardeketting verhandel word. Dit moet derhalwe ’n belangrike rol in die beperking van siekteverspreiding tydens besigheidstransaksies by veilingslokale speel.   

Vestiging van ’n naspeurbaarheidstelsel

Die doelwit van die maatreëls is om ’n geouditeerde naspeurbaarheidstelsel te vestig en terselfdertyd die verspreiding van dieresiektes deur lewendehaweveilings te beperk.

Hierdie doelwit kan bereik word deur die volgende:

  • Die implementering van ’n betroubare, akkurate en hersienbare rekordhoudingstelsel, wat verseker dat alle transaksies wat op lewendehaweveilings aangegaan word, volgens hierdie redelike en regverdige reëls uitgevoer word.
  • Toepassing van goeie biosekuriteitsmaatreëls vir die voorkoming van dieresiektes binne die veilingslokaal en om die verspreiding van dieresiektes tussen lewendehawe tydens die veiling te voorkom.
  • Vinnige en noukeurige aanmelding van vermoedelike beheerde of aanmeldbare dieresiektes by die veiling aan die betrokke staatsveearts.
  • Verbintenis om streng voorskrifte van bestaande wetgewing, regulasies en reëls na te kom.  

Die APAC-biosekuriteitsmaatreëls

Die APAC-biosekuriteitsmaatreëls vir lewendehawe-agente het spesifieke vereistes kragtens rekordhouding en ouditering, wat die relevante dokumentasie insluit wat bewaar moet word.

Diere wat aangebied word by lewendehaweveilings moet aan die Wet op die Identifikasie van Diere, 2002 (Wet 6 van 2002) asook die Veediefstalwet, 1959 (Wet 57 van 1959), kragtens toepaslike dokumentasie en identifikasiemerke, voldoen.

Sekere biosekuriteitsmaatreëls moet by die veilingslokaal gevolg word. Dit sluit alle biosekuriteitsmaatreëls op die plaas van oorsprong van lewendehawe wat na ’n veilingslokaal verskuif word, in.

Die reëls gee ’n uiteensetting van administratiewe kontrolepunte waaraan die agent moet voldoen, terwyl sekere bioveiligheidsmaatreëls gevolg moet word wanneer voertuie die veilingslokaal binnekom. Bioveilige gebiede word aan voorgeskrewe praktyke onderwerp en die amptelike rapportering van verdagte diere moet in plek wees.

“Die RPO ag lewendehaweveilings as ’n belangrike komponent in die rooivleiswaardeketting en dit is van uiterste belang dat lewendehawe-agente by APAC moet registreer. Die APAC-reëls sal nie slegs biosekuriteit verseker nie, maar sal ook ’n wesenlike bydrae tot die voorkoming van veediefstal lewer,” sê die voorsitter van die RPO, Koos van der Ryst.

Die volledige APAC-biosekuriteitsmaatreëls is hier beskikbaar. – Persverklaring, Landbou Produkte Agente Raad