Onteieningswetsontwerp
Madeleine Hickling en Francois Wilken by die parlement.

Vrystaat Landbou (VL) het sy amptelike voorlegging oor die Onteieningswetsontwerp aan die parlement oorhandig. Die dokument word ondersteun deur meer as 80 000 individue van regoor die land wat die Onteieningswetsontwerp van die hand wys, soos in die huidige vorm ter tafel gelê.

Read it in English

“Hoewel die parlement nie harde kopie-voorleggings kan ontvang nie, het ons met lede van die komitee vir openbare werke en infrastruktuur ooreengekom om amptelike voorleggings te ontvang. Die voorleggingf is ontvang deur ’n lid van die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur van die parlement, Madeleine Hickling, aangesien die sekretaris en voorsitter van die komitee nie die voorlegging persoonlik kon ontvang nie.

“Dieselfde is per epos aan die sekretaris van die komitee gestuur. Die wetsontwerp poog om ’n raamwerk te skep waar onteiening van bates sonder vergoeding moontlik is. Hierdie wetsontwerp maak voorsiening vir beslaglegging op enige eiendom (nie net grond nie) en moet in sy huidige vorm gestop word,” sê Francois Wilken, president van VL.

Onaanvaarbare aspekte van die wetsontwerp

VL beskou die volgende as onaanvaarbare aspekte van die wetsontwerp en wat die burgerlike vryhede van alle Suid-Afrikaners in gevaar stel:

1. De facto staatsbeheer van alle eiendom (Klousule: 3).

2. Munisipaliteite wat die reg het om hierdie wet toe te pas en te reguleer (Klousule: 1).

3. Onteiening in ‘openbare belang’ word te breedvoerig gedefinieer en impliseer dus dat enige rede vir onteiening gebruik kan word (Klousule: 1).

In die voorlegging wat VL aan die parlement oorhandig het, is die fokus net op die vier belangrikste bekommernisse:

  1. Die voornemens van die wetsontwerp uitsluitlik vir grondhervorming.
  2. Die beoogde vergoeding soos uiteengesit in die wetsontwerp, wat die gaping vir nul vergoeding skep.
  3. Die feit dat die wetsontwerp op alle eiendom fokus, nie net landbougrond nie.
  4. Die impak van die Onteieningswetsontwerp op Suid-Afrika as geheel.

Indien hierdie wetgewing gepromulgeer word met Suid-Afrika se huidige skuldstatus, en vererger deur Covid-19, sal dit lei tot onmiddellike verdere kredietverlaging, kapitaalvlug en ’n ineenstorting van ons ekonomie wat tot armoede sal bydra.

Opponeer die Onteieningswetsontwerp só

Die voorlegging van VL is binne ons spesifieke mandaat van ons 3 400 kommersiële landboulede en het die breër steun van byna 80 000 Suid-Afrikaners wat ons aanlynversoekskrif onderteken het.

Enige persoon wat die Onteieningswetsontwerp wil opponeer, kan hul insette op VL se webtuiste aanteken. Die insette sal aan die parlement oorhandig word en die aantal persone ter ondersteuning van VL, sal deel vorm van ons argument teen onteiening sonder vergoeding gedurende mondelinge voorleggings in die parlement later vanjaar en gedurende die provinsiale openbare verhore. – Persverklaring, Vrystaat Landbou