Die fokus van vanjaar se Vrystaat Landbou jongboerkonferensie was toeganklike hulpbronne in ’n moderne landbou-omgewing. Die sprekers was Tiaan Terblanche van Axioteq, Phillip Oosthuizen van Sernick, Divan van der Westhuizen van BFAP, en die bekende landbou-ekonoom prof Johan Willemse.

Terblanche het die fokus op tegnologie geplaas wat gebruik kan word deur gewasboere om meer doeltreffend te produseer. Hy beklemtoon die belangrikheid van stroperopbrengsmonitors en satellietbeelde. Die monitordata kan gebruik word om grond met hoë en lae potensiaal te identifiseer. Deur dit met die regte sagteware te ontleed, kan dit produsente help om meer akkurate besluite te neem.

Hy sê satellietbeelde kan gebruik word om grond met hoë en lae potensiaal vanuit die lug te identifiseer, en probleme wat ontwikkel vroegtydig op te tel. Daar is ook reeds oesskattings drie maande voor oestyd gedoen wat 80% akkuraat was.

Oosthuizen het op sy beurt gefokus op die veebedryf asook moontlike oplossings om die behoefte aan diereproteïne in die toekoms te bevredig. Hy werp lig op hoe voerkraalperiodes vir beeste aangepas kan word tussen rasse om optimale wins te verseker. Daarna het hy gepraat oor die opsies wat vir skaapboere beskikbaar is, indien hul meer intensief wil produseer.

Van der Westhuizen het begin deur Suid-Afrika se graanproduksie te vergelyk in terme van wêreldstandaarde. Hy sê dat BFAP oor die nodige modelle beskik om verskeie scenario’s wat mag plaasvind te kan simuleer en dat dit vir produsente goeie riglyne sal kan bied.

Prof Willemse het die plig gehad om die verskillende sprekers se praatjies saam te vat. Hy is van mening dat produsende sonder ’n vyf-jaar plan vir hul boerdery nooit bo gaan uitkom nie.

Die sprekers is eens dat dit belangrik is om te meet wat jy doen, maar dat meet alleen nie genoeg is nie. Wat die verskil sal maak is wat jy met die inligting gaan doen wat jy gemeet het.

Boet Wilken se termyn as voorsitter van Vrystaat Landbou se Jongboer-komitee het vanjaar tot ’n einde gekom. Waldo van Niekerk, die voormalige vise-voorsitter van die komitee, is aangewys om die leisels by Boet oor te neem. Klik hier om meer oor die Vrystaat Landbou Jongboertoekennings te lees.  – WA Lombard, AgriOrbit