Inligting ontvang vanaf Melk SA dui daarop dat die totale produksie vir 2018 op 3 381 duisend ton beraam word, wat 3,9% hoër is as in 2017. Hoewel melkproduksie op ’n jaar-tot-jaar basis in November en Desember 2018 drasties gedaal het, met November se groei op slegs 0,37% en Desember se groei op 2,17%, was die jaarlikse groei steeds hoog. Die persentasie groei van 3,9% vir 2018 is hoër as die tipiese jaarlikse groei in suiwelverbruik en kan plaaslike voorraadvlakke beïnvloed.

Produsentepryse het reeds in Maart 2018 begin daal – vanaf R5,00 per liter tot R4,05 per liter in September 2018. Dit is ’n afname van 19%, wat saam met die uiters hoë temperature wat in baie dele van die land voorgekom het tot die drastiese afname in melkproduksie in November en Desember gelei het.

Die sterk groei in melkproduksie wat in 2018 plaasgevind het, kan produsentepryse oor die kort termyn onder druk hou. Tesame met die uitdagende weerpatrone wat graanpryse alreeds laat styg het en verbruikers wat steeds onder druk is, dui dit op nog ’n uitdagende jaar vir heelwat landboubedrywe, waarvan die suiwelbedryf een is. – MPO-nuusbrief