Die hersiene oppervlak en vyfde produksieskatting vir somergewasse vir die 2018-produksieseisoen is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Read it in English.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 13,207 miljoen ton gestel, wat 2,31% of 298 700 ton meer is as die vorige skatting van 12,909 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,319 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 5,70t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 21% kleiner as die 2017 oes, wat die grootste oes nog ooit was (16,820 miljoen ton). Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 82% van die 2018 oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,268 miljoen hektaar en vir geelmielies is die oppervlak 1,051 miljoen hektaar.

Die produksieskatting vir witmielies is 6,880 miljoen ton, wat 2,67% of 178 700 ton meer is as die 6,701 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,43t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,327 miljoen ton, wat 1,93% of 120 000 ton meer is as die 6,207 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,02t/ha.

Sonneblomsaad

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 792 255 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 601 500 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 1,32t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is 1,551 miljoen ton, wat 8,42% of 120 500 ton meer is as die 1,430 miljoen ton van die vorige skatting. Dit is ook die grootste sojaboon-oes wat nόg geproduseer is in die geskiedenis van Suid-Afrika. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 787 200 hektaar en die verwagte opbrengs is 1,97t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is afwaarts aangepas met 11,40% of 7 800 ton na 60 600 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 56 300 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 1,08t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is onveranderd gelaat op 83 070 ton. Die oppervlakte beplant met sorghum is 28 800 hektaar. Die verwagte opbrengs is 2,88t/ha. In die geval van droëbone is die produksieskatting ook onveranderd gelaat op 65 610 ton.

Die oppervlakte beplant met droëbone is 53 360 hektaar, en die verwagte opbrengs is 1,23t/ha. Neem asseblief kennis dat die sesde produksieskatting vir somergewasse vir 2018, sowel as die voorlopige oppervlakteskatting vir wintergewasse vir 2018, op 26 Julie 2018 vrygestel sal word. – CEC verslag