Hierdie bul, PER16-056, is vir die hoogste prys van R115 000 verkoop.

Mielieboere Bonsmaras het hul 27ste produksieveiling op 28 Februarie 2019 op Hopefield, Viljoenskroon, gehou.

Veilingsuitslae

  • Hoogste prys bul: R115 000 (Kopers: Chris Visser, Skatkis Bonsmaras, Vryburg; Laurence Allem, Allem Brothers Bonsmaras, Viljoenskroon; en Jerome Gossayn, Gassayn Brothers, Viljoenskroon)
  • Gemiddelde prys bulle: R53 125
  • Hoogste prys drie-in-een koei: R22 250
  • Hoogste prys koei en kalf: R21 500
  • Hoogste prys dragtige koei: R22 500
  • Hoogste prys dragtige vers: R20 500

Aangebied deur: GWK

Afslaer: Mike Killassy