Die hersiene oppervlak en vierde produksieskatting vir somergewasse vir die 2018-produksieseisoen is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Read it in English.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielieoes is op 12,909 miljoen ton gestel, wat 0,64% of 81 800 ton meer is as die vorige skatting van 12,827 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,319 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 5,57t/ha is.

Die geskatte mielieoes is 23% kleiner as die 2017-oes, wat die grootste oes nog was (16,820 miljoen ton). Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 81% van die 2018-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,268 miljoen hektaar en vir geelmielies 1,051 miljoen hektaar.

Die produksieskatting van witmielies is 6,701 miljoen ton, wat 1,08% of 71 600 ton meer is as die 6,630 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,28t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,207 miljoen ton, wat 0,16% of 10 200 ton meer is as die 6,197 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,91t/ha.

Die opbrengsbepaling per hektaar vir die Vrystaat en Noordwes is gebaseer op wetenskaplike en objektiewe resultate wat deur die LNR verstrek is.

Sonneblomsaad

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd op 792 255 ton gelaat. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 601 500ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,32t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd op 1,430 miljoen ton gelaat, wat die grootste sojaboon-oes is wat nόg in Suid-Afrika geproduseer is. Die geskatte oppervlakte wat met sojabone beplant is, is 787 200ha en die verwagte opbrengs is 1,82t/ha.

Die verwagte grondboon-oes is afwaarts met 15,14% of 12 200 ton aangepas. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 56 300ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,21t/ha is. Die produksieskatting van sorghum is ook afwaarts aangepas met 1,98% of 1 680 ton, van 84 750 ton tot 83 070 ton. Die oppervlakte wat met sorghum beplant is, is 28 800ha. Die verwagte opbrengs is 2,88t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd op 65 610 ton gelaat. Die oppervlakte wat met droëbone beplant is, is 53 360ha, en die verwagte opbrengs is 1,23t/ha. – Persverklaring