Graanprodusente in die Wes-Kaap het skade gelei weens droë weerstoestande die jaar. Die seisoen het goed afgeskop, maar sedert Junie het knellende droogtes produksie-omstandighede vir boere begin kompliseer.

Met min reën en warm weer het die oeste weggekwyn. Volgens die derde oesskatting het die produksie van koring gedaal vanaf 1,86 miljoen ton in 2018 na 1,69 miljoen ton in 2019.

Klimaatsomstandighede demp opbrengste

Alhoewel daar meer hektare in die Wes-Kaap geplant is, het die produksie jaar-op-jaar met 208 000 ton gedaal. Dit is die derde seisoen uit vyf produksiejare wat weens klimaatsomstandighede, nie gunstig verloop het nie.

Die binnelandse produksie het ook baie belowend gelyk met die aanvang van die seisoen, maar droë en warm toestande in Augustus en September het opbrengste gedemp. Dit reflekteer ook in die afwaartse aanpassing binne die oesskatting. Die daling in opbrengste plaas finansiële druk op produsente weens die prys wat op invoerpariteitvlakke nie hiervoor voorsiening maak nie.

Die druk word verder verhoog gegewe die reeds hoë oorlaatskuldvlakke. Graan SA is baie bekommerd oor die finansiële posisie van produsente, gegewe die impak van die droogte.

Garsproduksie

In terme van garsproduksie heers groot kommer aangesien ‘n groot aantal van die gars wat gelewer is, nie moutgradering behaal nie en dus as voergraad bemark en benut moet word.

Dit is direk gekoppel aan weersomstandighede wat ‘n invloed op gehalte gehad het. As die inname van moutgars onder huidige spesifikasies gaan daal, is dit problematies vir produsente en gaan hulle heelwat laer pryse ontvang vir die gars.

Nuwe graderingspesifikasies vir koring

Wel ‘n ligpunt vir die seisoen is die nuwe graderingspesifikasies vir koring wat deur die bedryf ingestel is. Binne die koringmark is ‘n groot aantal lewerings wat binne die nuwe supergraadspesifikasie val as gevolg van hoë proteïenvlakke. Dit laat produsente gevolglik 2% bo SAFEX-pryse op die koring verdien.

Dit bied wel effense ondersteuning in die droë tydperk en Graan SA is dankbaar dat produsente dié voordeel wel kan benut.

‘n Tekort aan reën

Die somerreënvalstreek se plantdatum vir somergewasse het afgeskop in die ooste van die land, sonder merkwaardige reënval om dit te ondersteun. Produsente hoop en vertrou dat die reën betyds sal kom vir ‘n goeie seisoen met genoegsame produksie.

In terme van droogtes is daar minimale hulp uit befondsingstrukture wat graanprodusente spesifiek bystaan. Dit toon weereens hoe absoluut noodsaaklik hulpverkryging in terme van oesversekering vir produsente is. Dit kan hul voortbestaan onder die moeilike en uitdagende klimaatsiklusse verseker deurdat hul finansiële verpligtinge nagekom kan word.

Die tekort aan reën en die warm weer wat beleef is, het groot teleurstelling vir produsente meegebring. Alhoewel die omvang van die skade tussen gewasse en gebiede wissel en die opbrengspotensiaal beïnvloed is, hou produsente hulle koppe hoog met hoop in hulle harte vir die volgende seisoen. – Persverklaring, Graan SA