Mikroörganismes in die retikulorumen van die herkouer, besit die vermoë om vlugtige vetsure (energie), proteïene, vet en vitamiene te vervaardig uit plantmateriaal en grane, mits die nodige minerale vir die herkouer beskikbaar is.  

To read the English version of this article, click here.

Mikro- en makrominerale

Minerale word in twee klasse ingedeel. Makrominerale is in relatiewe groter hoeveelhede (>100dpm) nodig vir onder meer strukturele funksie, regulering van vloeistofbalans, spiersametrekking en die senuweestelsel. Mikro- of spoorminerale is in kleiner hoeveelhede (<100dpm) nodig vir meeste metaboliese prosesse en hormoonfunksies.

Weidende diere verkry hul minerale deur die inname van weiding, water, grond en lekke. Spoorminerale word tradisioneel in die vorm van anorganiese sulfate, chloriede of oksiede voorsien. Dit wissel respektiewelik van hoog na laag ten opsigte van mineraalbydraes en biobeskikbaarheid (absorbsievermoë), met die uitsondering van magnesiumoksied.

Mineraaltekorte

Té hoë vlakke van sekere minerale soos kalsium, yster, swawel, molibdeen, natrium en kalium (antagoniste), kan die absorpsie en/of beskikbaarheid van ander minerale negatief beïnvloed en mineraaltekorte tot gevolg hê.

Subkliniese spoormineraaltekorte is meer algemeen as akute mineraaltekorte by herkouers. Gevolglik produseer en reproduseer diere teen ’n verlaagde tempo, met ’n swakker voeromset en ’n onderdrukte immuunstelsel. Meer skade word aangerig omdat die simptome nie onmiddellik opgemerk en reggestel word nie. 

Makrominerale kan deur lekke aangevul word, mits die aanbevole hoeveelheid lek ingeneem word met behulp van ’n innamereguleerder soos sout. Lekbakbestuur, bv. die plasing van en voldoende hoeveelhede lekbakke, moet ook toegepas word.

Bykomende mikrominerale en vitamiene vir weidende diere kan nie alleen deur lekaanvullings aangevul word nie, want nie alle diere neem voldoende lek in nie. Spoormineraaltekorte of -oorvoorsiening veroorsaak dat diere metabolies kompenseer vir ’n voedingstofwanbalans. Daarom word addisionele spoorelementaanvulling in organiese vorm, ook bekend as komplekse of gecheleerde minerale, in ’n orale dosering of inspuiting op strategiese tye van die jaar aanbeveel, soos voor die dek- en kalfseisoene, met speen en met opname in ’n voerkraal.

Aanvulling vir teelkoeie

Navorsing in 2016 (Marques et al.) deur Oregon State Universiteit in Amerika, het bewys dat die voorsiening van organies-gebonde sink, mangaan, koper en kobalt aan teelkoeie tydens die laaste trimester (95 dae) van dragtigheid, ’n positiewe invloed op fetusontwikkeling, speen, backgrounding en karkasmassa het.

As bewys hiervan het kalwers van koeie wat organies-gebonde minerale ontvang het, gemiddeld 236kg gespeen teenoor die 212kg van die negatiewe kontrole en die 233kg van die groep wat anorganiese minerale ontvang het. Dieselfde kalwers het karkasse gelewer met massas van onderskeidelik 428, 409 en 418kg. Kalwers met die swaarste speen- en karkasmassas het ook die minste tekens van longontsteking getoon.

Tabel 1: Die invloed van organiese, anorganiese en geen minerale op die kalwers van teelkoeie.

Verwerk vanuit ‘Effects of organic or inorganic cobalt, copper, manganese, and zinc supplementation to late-gestating beef cows on productive and physiological responses of the offspring’ (Marques et al., 2016).

Nutri Feeds se produkte (Tabel 2) bevat ’n volledige reeks makro- en mikrominerale vir optimale produksie, reproduksie en immuniteit.

Tabel 2: Die makro- en mikrominerale in Nutri Feeds se produkte.

Dit is makliker en meer ekonomies om proaktief te wees deur die regte en aanbevole hoeveelhede minerale te voorsien, as om ’n probleem weens ’n mineraaltekort te probeer identifiseer en reg te stel. – Nutri Feeds

Vir meer inligting en verwysings, kontak Melville Price van Nutri Feeds by 082 766 1044 of mprice@countrybird.co.za.