Veiligheidsverteenwoordigers van distriksboere-unies asook landbouverenigings in die Vrystaat, het ‘n verslag saamgestel om te bepaal of misdaad in landelike gebiede gedurende die landswye inperking weens die COVID-19-virus toegeneem of afgeneem het.

Die persepsie van 45 uit die 74 veiligheidsverteenwoordigers, is dat misdaad in landelike gebiede kan toeneem indien die tydperk van inperking verleng word (soos dan ook deur die president afgekondig is). Polisiehulpbronne is onder druk weens die feit dat heelwat RS-koördineerders van die polisie reeds onttrek is uit landelike gebiede om behulpsaam te wees met padblokkades, deursoekoperasies en meer.

Landelike gebiede nou meer blootgestel as ooit

Kriminele is daarvan bewus dat boerderye onder essensiële produksie val en dat boerderypraktyke voortgaan om kos te voorsien. As sulks is boere onder geweldige druk, aangesien hulle ook binne die LBS die polisie behulpsaam moet wees om misdade te voorkom (deurgee van bewegings en inligting).

Die verslag oor misdaad op landbougrond in die Vrystaat in Maart 2020 en gedurende die eerste gedeelte van die aanvanklike inperkingstydperk (25 Maart tot 2 April 2020) het verder ten doel om te bepaal watter misdade die kommersiële landbousektor negatief impakteer en dit sodoende onder die aandag van gesamentlike operasionele sentrums (GOS) in distrikte te bring vir die nodige intervensies (misdaadvoorkomingsoperasies).  Daar word ook bepaal of ’n toename of afname in misdaad plaasgevind het vandat die inperkingstydperk in werking getree het.

Klik hier om die volledige verslag te lees. – Persverklaring, Vrystaat Veediefstalvoorkomingsforum