“Ons het behoorlik deel geword van die Vleismerino-familie op die Hoëveld.” Só sê Alex Wehmeyr, skoolhoof van Morgenzon Landbou-akademie, as hy uitgevra word oor dié skool se betrokkenheid by die SA Vleismerino (SAVM)-genootskap en die Hoëveld SAVM-klub na die vestiging van die Veeplaas Morgenzon SAVM-stoet by dié skool in 2017.

“Om deel te wees van dié familie, beteken dat ons aan verskeie skoue kan deelneem. Ons woon ook die Hoëveld SAVM-klub se klubvergaderings by.” Hy sê dit is ook baie waardevol dat die klub se bestuur baie nou betrokke is by die bestuur van die kudde, veral die klas en seleksie van ramme en die keuring van aanteelmateriaal.

Betrokkenheid by die stoet

Wouter Theron van die Hoëveld SAVM-klub en die La-Vie SAVM-stoet sê dat die klublede en medetelers baie trots is op Morgenzon Landbou-akademie se stoetooie en lammers. “Ons lede sit gedurig hand by met die gereedmaak van diere vir skou, klassering en seleksie.

“Buiten hierdie ondersteuning en hulp, bied deelname aan die klub en genootskap se aktiwiteit ook talle ander voordele vir die skool. Die skool word vir die eerste vyf jaar vrygestel van lede- en heffingsfooie. Die genootskap bied ook vir die eerste vyf jaar alle administrasiedienste, soos registrasies en prestasieberekenings, gratis aan die skool se stoet.”

Wouter is oortuig daarvan dat dit vir die genootskap, klub en betrokke telers deur en deur die moeite werd is om by die projek betrokke te wees. “Die grootste waarde lê in die leerders se blootstelling aan die SAVM-ras. Hulle geniet praktiese blootstelling aan die basiese versorging van skape, asook die fynere kuns van stoetteling en genetika.”

Balans in seleksie

Volgens Wouter word baie klem gelê op die balans tussen genotipe en fenotipe in seleksie, asook die belangrikheid van daaglikse kontrole, beheer, versorging en algemene bestuursbetrokkenheid by die stoet. “Verder kry die leerlinge ook blootstelling aan die hantering van en skou met diere.”

Hy sê die genootskap en klub is uiters trots op die vordering wat met die Veeplaas Morgenzon SAVM-stoet gemaak word. Die stoet bestaan nou uit 32 diere.

“Die diere is in baie goeie kondisie, gehard en goed aangepas op die Hoëveld. Telers het met die vorige dekseisoen hul ramme vir ons geleen, maar nou het ons ook ons eie lammeroes. Sommige van die jong rammetjies word selfs op ons bestaande Merinokudde gebruik om ons slaglammers se karkasgewig te verhoog,” sê Alex.

Keuring van ramme

Hy vertel dat 2019 ’n belangrike jaar vir die skolestoet is, aangesien dit die jaar is waarin die stoet se eerste ramme gekeur sal word. “Ons sien ook baie uit na die Standerton-skou in September vanjaar, waar ons met van ons eie diere gaan deelneem. ’n Groep leerlinge gaan ook die geleentheid kry om met ander SAVM-telers se diere te skou.” – Marike Brits, Plaas Media

Vir meer inligting, besoek die skool se webtuiste by www.hsmorgenzon.co.za, stuur ’n epos aan mlabemarking@mweb.co.za of skakel 017 793 3089.