Voorlopige syfers dui daarop dat die roumelkaanbod vir Februarie 2019 met 3,45% gedaal het in vergelyking met die ooreenstemmende tydperk in 2018. Die groei in Februarie 2019 se melkaanbod is wesenlik laer as in die ooreenstemmende maande van die vorige drie jaar. Net so was die groei in die melkaanbod in Januarie 2019 (-0,38%) wesenlik laer as dié van Januarie 2018 (+6,55%).

’n Perspektief op die lae melkproduksiesyfer van Februarie 2019 is dat die groei in produksie in Februarie 2018 (+8,52%) uitermate sterk was in vergelyking met vorige jare. Indien die melkproduksie van Februarie 2017 met Februarie 2019 vergelyk word, is die melkproduksie in Februarie 2019 steeds 4,7% hoër as in Februarie 2017.

Ten spyte van bogenoemde is dit duidelik dat melkproduksie sedert einde 2018 onder druk is, met talle belangrike faktore wat die tendens dryf. Die produsenteprys het sedert Januarie 2018 gemiddeld met 19% gedaal. Die geelmielieprys was in Januarie 2019 gemiddeld R2 731 per ton, wat 41% duurder is as in Januarie 2018.

Hierdie kostekomponent weeg swaar teen die ekonomie van melkproduksie. Die ernstige droogte in sommige dele van die land, laat reën oor groot dele van die land en abnormale hoë temperature het ook tot laer melkproduksie bygedra. Die laer beskikbaarheid van elektrisiteit en die verhoogde elektrisiteitstariewe kan melkproduksie verder negatief beïnvloed.

Dit het wel in sommige van die droogtegeteisterde gebiede gereën en sommige melkkopers het prysverhogings vanaf 1 Maart 2019 aangekondig. Hierdie gebeure behoort die melkproduksie matig aan te help en die sterk groei in die aanbod van melk wat in 2018 ervaar is (jaar-op-jaar groei van 4,82%), behoort voldoende te wees om die vraag na melk oor die volgende paar maande te bevredig.

Produsenteprysverhogings wat aangekondig is, wissel van 0% tot 20%, gebaseer op die gemiddelde produsenteprys. Dit is kommerwekkend dat sommige kopers nog geen prysverhoging aangekondig het nie.

Die Melkprodusente-organisasie (MPO) is van mening dat produsente wat nog geen prysverhoging van hul kopers ontvang het nie onregverdig behandel word, veral teen die agtergrond van die komende winter en die voorafgaande seisoen se moeilike klimatologiese faktore. Die MPO doen ’n beroep op dié kopers om hulself van die situasie in die bedryf te vergewis en verantwoordelik op te tree.

Die uitwerking van die droogte en die hoë graanpryse sal in die komende maande verdere opwaartse druk op produsentepryse veroorsaak. – MPO