Tydens ‘n geselligheid op 13 September 2019, by Grasslands-konferensiesentrum in Bethal, het Pieter Möller, bekende motiveringspreker, as gasspreker opgetree. Van links is Tommy Ferreira, Mpumalanga Landbou, Pieter Möller, en Robert Davel, Mpumalanga Landbou.

Tydens ‘n geselligheid op 13 September 2019 by die Grasslands-konferensiesentrum in Bethal, het Mpumalanga Landbou sy korporatiewe lede spesiaal bedank vir getroue ondersteuning.

Mpumalanga Landbou is die provinsiale affiliasie van Agri SA in Mpumalanga. Op hulle beurt huisves Mpumalanga Landbou 30 boereverenigings van regoor die provinsie, ses provinsiale kommoditeitsorganisasies en 26 korporatiewe lede. Die korporatiewe lede se finansiële bydrae speel ‘n groot rol in die diens wat Mpumalanga Landbou aan sy produsente- en kommoditeitslede bied.

Hou die negatiewe elemente buite jou kring

Pieter Möller, bekende motiveringspreker, het tydens die korporatiewe dag as gasspreker opgetree. Op sy kenmerkende, humoristiese styl, het Pieter gaste daaraan herinner om negatiewe mense buite hul vriendekring te hou.

“Ons ingesteldheid sal bepaal of ons gestrand gaan wees deur onaangename uitdagings, wat deel is van die lewe, en of ons sal soek na roetes om die hindernisse van die lewe te oorkom,” het hy gesê. “Elke mens het die geleentheid om iets positief of iets negatief aan mense om ons af te vryf. Dit is ons keuse om onthou te word as moeilike mense of om met ‘n aangename persoonlikheid ‘n positiewe verskil in die gemeenskap te maak.

“Dit is ons verantwoordelikheid om mense om ons op te bou en nie af te breek nie. Kinders en jongmense se lewensingesteldheid word in ‘n groot mate bepaal deur wat hulle sien en hoor by die volwassenes om hulle.”

Pieter se boodskap het daartoe bygedra dat die gaste huistoe is met ‘n glimlag en met positiewe energie.

Korporatiewe lede erken

Erkenning aan korporatiewe lede is gegee deur Tommy Ferreira, president van Mpumalanga Landbou. Die volgende korporatiewe lede is bedank vir getroue ondersteuning: Absa, AFGRI, Bayer-Dekalb, Obaro, Old Mutual, Santam, Nedbank, Sanlam, Sasria, Standard Bank, Arysta Life Science, Farmers Agri-Care, TWK, World Focus Agri, FNB, Case, PANNAR, Molatek, Landbank, MASDT, Eskom, Westvaal Witrivier, OVK, Smith Power Equipment, King Price en Nexgen. – Persverklaring