Tien Simbra-verse het in Oktober 2016 by Hoërskool Wagpos in Brits aangekom en die Wagpos-span het teen die begin van 2018 uitgesien om aan hulle eerste Simbra-skou deel te neem. In 2019 is die skool se kalender propvol, met planne vir die Veeplaas Wagpos Simbra-kudde by die Wagpos Boerefees, Lichtenburg-skou, Thabazimbi-skou, Royal-skou, ALFA 2019, die 2019 Nasionale Jeugskoukampioenskap en die Simbra Beesteleersgenootskap van Suid-Afrika se nasionale veiling.

“Ons is opgewonde oor wat alles vanjaar vir ons voorlê en die geleenthede wat die kudde vir die skool skep. Ons wil graag ons merk maak by die onderskeie skoue waaraan ons gaan deelneem,” sê Anina Nel van Hoërskool Wagpos.

Die Veeplaas Wagpos Simbra-kudde bestaan nou uit 23 beeste, met vier teelbulle, vyf voerbulle, agt koeie, vier verse en twee verskalwers. Die 2017-aanteel is almal deur die genootskap gekeur en kan as stoetdiere geregistreer word. “Ons gebruik nou een van ons eie aanteelbulle uit die 2017-aanteel by ons verse en is baie opgewonde oor hoe die kalwers gaan lyk,” sê Anina.

Simbra nasionale veiling

Een van die jaar se groot hoogtepunte sal wees wanneer die skool vir die eerste keer aanteel op die genootskap se nasionale veiling aanbied.

“Ons is baie bly dat Hoërskool Wagpos die kudde onder die vaandel van die PLAAS Landboujeugstigting kan huisves. Dit bring mee dat leerlinge ’n unieke geleentheid kry om reeds op skoolvlak blootgestel te word aan die hantering en bedrywighede van ’n stoet.

“Nog ’n baie belangrike voordeel is dat dit die skool deel van die Simbra-gemeenskap en die genootskap maak,” sê Anina. Hul deelname aan die nasionale veiling is een hiervan.

Volgens Anina kry hulle wonderlike ondersteuning van die genootskap. “Ons kan met enige vrae of uitdagings na die genootskap gaan en hulle sal moeite doen om ons te help. Talle Simbra-boere besoek die skool ook gereeld om raad en bystand te gee.” Die leerlinge en onderwysers is dit eens dat dit heerlik is om met die Simbra-diere te werk. 

“Ons wil graag hê die Simbra-beesras moet ’n huishoudelike naam word,” sê Daleen van Zyl van Dalvan Simbras en die Simbra-beestelersgenootskap van Suid-Afrika. “ ’n Belangrike deel van die bevordering van die ras is om die landbouers van die toekoms aan die ras bloot te stel. Dit is onder meer waarom ons by die projek betrokke is. Verder stel die projek die genootskap in staat om ’n aktiewe rol in die ontwikkeling van jong landbouers te speel.

“Alle partye en betrokkenes moet ingelig word oor die waardes, potensiaal en voordele, asook nuwe markte en geleenthede, van die Simbra. Ons hoop om dit te bereik deur die Simbra-ras reeds op skoolvlak aan jongmense bekend te stel. Dit is telers se verantwoordelikheid om toe te sien dat die Simbra sy regmatige plek in die vleisbeesbedryf volstaan en ’n huishoudelike naam word.”

Talle hoogtepunte

Die Veeplaas Wagpos Simbra-kudde het in 2018 verskeie hoogtepunte beleef, met goeie resultate by ALFA 2018 en verskeie streekskoue. “Die Lichtenburg-skou was ons groot hoogtepunt en ons sien uit om vanjaar weer daar met ons diere te gaan spog. Die bulkalfkampioen, reserwe-verskalfkampioen, reserwe-bulkalfkampioen, reserwe junior kampioen en reserwe-grootkampioen het by die Lichtenburg Simbra-skou uit Wagpos se geledere gekom.”

Jacques en Anina Nel en Devan Quin saam met die bulkalfkampioen, reserwe junior kampioen en reserwe grootkampioen.

Prestasies soos dié beteken baie vir die skool. “Die kudde en die aktiwiteite waaraan hulle deelneem, gee die skool ’n groot hupstoot in die landbougemeenskap. Die kudde is ook ’n uitstekende stuk gereedskap vir praktiese onderrig in die hande van die onderwysers en uiteindelik is dit die leerlinge, oftewel ons toekomstige landbouers, wat daarby baat vind.” – Marike Brits, AgriOrbit

Vir meer inligting, besoek www.wagposhs.co.za.