Plaaslike proewe met EndoMaxx® op sonneblom lewer baie belowende verhogings in opbrengs.

Beter en meer doeltreffende wortelstelsels vir plante wat groter opbrengste lewer, is nou binne produsente se bereik. EndoMaxx® van Philagro maak dit moontlik vir verskeie rygewasse om beter te presteer.

EndoMaxx®, wat uit vier geoptimaliseerde voordelige mikkorrisa-swamspesies bestaan, word met planting toegedien. Hierdie mikkorrisa leef in ʼn simbiotiese verhouding met die plantwortels wat die doeltreffendheid van die wortelstelsel dramaties verbeter. Dit lei tot verskeie voordele en maksimaliseer die opbrengspotensiaal.

EndoMaxx® is ʼn 100% biologiese produk uit die Mycorrhizal Applications-stal in Amerika. Dit word reeds sedert die negentiger jare ontwikkel en bemark. Die maatskappy is onlangs deur die Sumitomo Chemical-groep oorgeneem en EndoMaxx® word reeds met groot sukses in die res van die wêreld aangewend.

ʼn Onlangse studie toon dat die gebruik en gewildheid van mikkorrisa jaarliks aansienlik groei. Die totale mikkorrisa-mark wêreldwyd het in 2019 reeds ʼn waarde van ongeveer $268 miljoen bereik. Dit is ʼn natuurlike, organiese produk en owerhede moedig die gebruik daarvan aan. Dit sluit by die Europese idee van ʼn volhoubare organiese, biorasionele benadering aan, wat steeds doeltreffende beheer en resultate bied, grondgesondheid bevorder en veilig in die omgewing aangewend kan word.

Hoe werk EndoMaxx®?

Die voordelige EndoMaxx®-swamme ontwikkel swamdrade wat as hifes bekendstaan. Hierdie swamdrade dring klein grondruimtes, waar die gewas se wortels normaalweg nie kan bykom nie, binne. Die hife-netwerk beteken dat die benutbare worteloppervlak uitgebrei word.

Die woord ‘mikkorrisa’ beteken letterlik ‘swam en wortel’ en die ontwikkeling van dié swamme gee aanleiding tot ʼn wedersydse voordelige verwantskap tussen die swam en die plant.

Die produk hou verskeie voordele in:

  • Wortelvolume: Mikkorrisa-swamme vergroot die totale wortelvolume-area met soveel as 100 keer, of selfs meer. Dit is ʼn aansienlike uitbreiding van die plant se wortelstelsel in die grond wat opname van water en voedingstowwe verhoog.
  • Voedingstowwe: Mikkorrisa-swamme koloniseer die plantwortels en bevorder voedingstofopname in die plant.
  • Benutting van water: Mikkorrisa-swamme stel die plantwortels in staat om klein hoeveelhede water, wat nie normaalweg opneembaar is nie, wel te op te neem en te benut.
  • Die hife-netwerk het die vermoë om water op te berg, wat dan toeganklik vir die wortels is. Hierdie netwerk kan met die voorkoms van ’n oormaat waterstrukture (vesikels) vorm, wat water en voedingstowwe vir latere gebruik kan berg.
  • Plante presteer beter onder droogte- en temperatuurverwante strestoestande.
  • Die grondstruktuur en -gesondheid verbeter.
  • Die bogenoemde voordele bring aansienlike opbrengsverhogings en gepaardgaande wins vir boere mee.
  • Die opbrengsverbetering korreleer met die vermindering van sekere stresfaktore wat opbrengs normaalweg negatief kan beïnvloed.

Bykomend tot die welbekende voordele van mikkorrisa vir plantgesondheid, het dit ook ʼn positiewe uitwerking op grondgesondheid. Daar is reeds in 1996 bevind dat hife-strukture groot hoeveelhede van ʼn sekere glikoproteïen, genaamd glomalien, produseer. Glomalien dien as ʼn soort ‘grond-gom’ wat mikro-grondpartikels bind om stabiele makro-grondaggregate te vorm, wat tot beter wortelpenetrasie bydra, grondsuurstofvlakke verhoog en kompaktering verminder.

Resultate op gewasse in Suid-Afrika

Philagro doen reeds navorsing op verskillende gewasse. Positiewe resultate is op peulgewasse soos droë bone, groenbone, ertjies, keker-ertjies, sojabone, grondbone, lupiene en klawers, asook mielies, sorghum, aartappels en sonneblomme verkry. Hierdie gewasse verskyn reeds op die produketiket.

Na verskeie statistiese veld- en demonstrasieproewe, kan ons bevestig dat veral sonneblomme in Suid-Afrika baie goed op EndoMaxx®-toediening reageer. Opbrengsverhogings is by meer as 20% van die proewe behaal. Hierdie verhogings wissel natuurlik tussen gebiede en klimaatstoestande, en kan dus nie gewaarborg word nie.

EndoMaxx® word in die plantvoor toegedien teen ʼn dosis van slegs 10g/ha. Moerbehandelings van aartappels is ook doeltreffend.

EndoMaxx® word in gerieflike 100g-pakkies bemark en sal gedurende 2021 hoofsaaklik deur Laeveld AgroChem en Farmers Agri-Care bemark word. – Bennie Buys, produkbestuurder: EndoMaxx® en onkruiddoders, Philagro

Raadpleeg ten alle tye die EndoMaxx®-etiket vir volledige gebruiksaanwysings. Vir meer inligting oor EndoMaxx®, besoek www.philagro.co.za of skakel Bennie Buys by 082 809 5447.

EndoMaxx® (Reg. nr. M200, Wet 36 van 1947), bevat arbuskulêre mikkorrisa-swamme (Rhizophagus irregularis (5 625 propagule/g), Claroideoglomus luteum (5 625 propagule/g), Claroideoglomus claroideum (5 625 propagules/g) en Claroideoglomus etunicatum (5 625 propagules/g). EndoMaxx® is ʼn geregistreerde handelsmerk van Mycorrhizal Applications LLC, Grants Pass, Oregon, Amerika.

Philagro Suid-Afrika (Edms) Bpk (Reg. nr.: 98/10658/07)

PostNet Suite #378, Privaatsak X025, Lynnwoodrif, 0040

Pretoria: 012 348 8808 l Somerset-Wes: 021 851 4163