‘n Nuwe hoofstuk vir Weston Landbouskool se Beefmasters

5067

Toe Veeplaas verlede jaar hierdie tyd oor die Veeplaas Weston Beefmasterkudde by Weston Landbouskool naby Mooirivier in KwaZulu-Natal berig het, was die nuus redelik gemengd. Daar was verliese as gevolg van diefstal, wat die voortbestaan van die kudde vir ’n wyle aan ’n draadjie laat hang het. Vanjaar lyk die prentjie by dié kudde, wat deel is van die Veeplaas Skole-kuddeprojek, egter heeltemal anders.

“Die eerste ding waaroor ons kan rapporteer, is dat ons kuddegetalle weens ’n verskeidenheid redes aansienlik gegroei het sedert verlede jaar,” sê Hanelie le Roux, wat saam met Pierre van Rensburg verantwoordelikheid vir Weston se beeste aanvaar.

“Wat kommersiële vroulike diere betref, het ons tans 35 ouer koeie en 35 verse, wat almal met Beefmasterbulle geïnsemineer is. Dan is daar ook ’n verdere 25 jong kommersiële versies. Waarop ons egter uiters trots is, is dat ons geregistreerde getal Beefmasterkoeie nou op 18 volwasse koeie en vier versies te staan kom.

“Die geregistreerde Beefmastergetalle is hoofsaaklik aangevul deur uitskotkalwers te verkoop en goeie, dragtige koeie met dié geld te koop. Hierdie koeie het einde April gekalf en die kalwers lyk baie belowend,” sê sy.

Betrokkenheid by die Royal-skou

Pierre voeg by dat die skool intussen ’n groep ossies van ’n paar Beefmastertelers in KwaZulu-Natal ontvang het vir hulle voerkraal. “Dave Armitage is vir ons ’n onmisbare bondgenoot. Sy mikpunt is om deur Weston ’n sterk Beefmasterbetrokkenheid by die Royal-skou te bewerkstellig.

“Hy het op grond hiervan met medetelers gereël dat ons 20 jong ossies ontvang om in ons voerkraal voor te berei vir die slagoskompetisie by die Royal-skou. Die telers is Clark Rattray, Peter Muir, Chris Dwen en Nick Williamson. Die ooreenkoms is dat ons hulle sal betaal wanneer die karkasse op die skou verkoop word,” vertel hy.

Die ossies is in Januarie afgelaai en is sedertdien skougereed gemaak. Met die skryf van hierdie artikel het die skou nog voorgelê. Van die groeisyfers wat toe bekend was, sluit in ’n gemiddelde voeromsetverhouding (VOV) van 2,9:1 in die eerste maand en ’n gemiddelde daaglikse toename (GDT) van 1,76kg. Die gemiddelde VOV oor die volgende maand was 4,5:1 en die GDT was 2,18kg.

Geregistreerde stoet

“Weston se stoet is nou amptelik geregistreer en staan bekend as die Stock Farm Weston Beefmaster Stud. Verder is ons ook nou amptelik deel van die KwaZulu-Natal Beefmasterklub en ons word met ope arms ontvang. Die Natallers sien ’n groot rol vir ons by die Royal-skou, asook by slagos- en karkaskompetisies,” sê Pierre.

Die kalweroes uit eie geledere staan tans op elf wat gespeen is, waarvan vyf bulletjies en ses versies was. Die gemiddelde speengewig was 270kg, met ’n beste syfer van 300kg op ses maande.

Die bulletjies is nou in ’n voorbereidingsprogram om by Underberg en Bergville se vetveeskoue te kompeteer. Op die oomblik lyk dit egter asof een van die bulletjies ’n kans staan om as bul teruggehou te word.

Hul eie identiteit

“Ons indruk is dat die Beefmasterkoeie uitstekende moeders is, met baie goeie melkproduksie. Moedereienskappe is juis vir ons een van die belangrikste eienskappe. Verder is ons gelukkig dat Dave Armitage ons tot dusver nog elke jaar met baie goeie bulle gehelp het, so ons val inderwaarheid eintlik in by sy teelbeleid. Maar ons sal baie graag op ’n stadium ons eie identiteit op ons beeste wil afdruk. Aangesien ons ons eie bulletjies afrond, is hoë speengewigte en uitstekende groei vir ons belangrik.”

’n Verdere punt waaroor hulle baie dankbaar is, sê Hanelie, is dat hulle sover 100% dragtigheid van hulle koeie en verse het. Dit sluit die eerste verskalwers in wat uit die projek op die plaas gebore is. Die twee verse, wat deur die leerlinge Creamy en Rose gedoop is, het tot dusver in die skool se kleure aan jeugskoue deelgeneem.

Uitstekende blootstelling

Pierre sê die Beefmasterkudde bied geweldige blootstellingsmoontlikhede aan die skool. “Uiteraard sal Weston-leerlinge hoofsaaklik met versies aan jeugskoue deelneem, maar ons dink die eintlike plek waar ons kudde sy merk kan maak en waar ons ’n groot opleidingsrol kan speel, is by karkas- en vetveekompetisies. Dié tipe kompetisie bring ons leerlinge direk in kontak met die beeswaardeketting – van teling tot by seleksie, afronding en karkasevaluering.”

Volgens Hanelie is Weston se verwantskap met die Beefmasterras ’n besondere voorreg en eer. “Die Beefmaster-telersgenootskap het ons gekies sonder dat ons by hulle betrokke was, wat vir ons ’n groot pluimpie is. Ons is trots daarop om met hierdie verwantskap op al ons advertensiemateriaal te spog.

“Verder is dit vir ons duidelik dat die KwaZulu-Natalse klub spesifiek met ons geassosieer wil wees. Hulle het byvoorbeeld vir ons kinders Beefmasterhempies en -pette laat kry om op die skou te dra. Op dié manier vorm ons saam ’n inisiatief wat tot voordeel van almal in die ras kan wees.”

Pierre van Rensburg en Hanelie le Roux.

Opleiding en opvoeding

Pierre beklemtoon dat hulle altyd in die oog moet hou dat die doel van die Beefmasterprojek in die eerste plek opleiding en opvoeding is.

“Ons is ’n landbouskool en die kinders wat by ons matrikuleer, moet soveel blootstelling as moontlik aan die kernbeginsels van beesboerdery kry. Dit sluit die volle waardeketting op die plaas in – van genetika en die seleksie van teelmateriaal, insluitende veehantering, tot by die afronding en bemarking van uitskotdiere in die voerkraal. Dis juis waarom die voerkraal wat ons hier op die plaas bedryf vir ons so belangrik is.”

Aangesien dit ’n Beefmasterkudde is en die Lasater-beginsels spesifiek aan die Beefmasterras gekoppel is, is dit vir hulle belangrik dat die leerlinge spesifiek ook aan hierdie beginsels blootgestel word – geaardheid of temperament, vrugbaarheid, gewig/groei, bouvorm (aan die hak meer as op die hoef) en melkproduksie.

“Die karkas wat aan die hak hang,” beklemtoon Hanelie, “is in der waarheid die kommersiële beesboer se produk. Dit is uiteindelik waaroor alles gaan. Daarom is dit vir ons belangrik dat ons leerlinge baie duidelike blootstelling kry aan die eienskappe van ’n goeie karkas.”

Dié inskrywing van Weston Landbouskool was die ALFA 2018 reserwekampioen slagos op die hoef in die junior slagoskompetisie.

Deelname aan kompetisies

Hulle benadruk egter dat daar ook ’n ander element is wat die beeste bied wat ’n belangrike opvoedingswaarde het, en dit is kompetisies.

“Dit is wonderlik dat ons leerlinge blootgestel word aan die beplanning en toegewyde uitvoering daarvan om byvoorbeeld ’n groep van vier ossies vir ’n kompetisie in te skryf, wat sover as moontlik voldoen aan die kriteria vir daardie kompetisie.”

Seleksie-eienskappe wat ekonomiese waarde het, soos voeromsetverhouding en groei, kan ook duidelik in die proses geïllustreer word, voeg Pierre by. “As die leerlinge ’n karkas aan die hak gesien het, en ons gaan op die spoor terug tot by die betrokke dier se ouers, glo ons dat die hele proses ’n groot rol speel in die begrip vir die hele waardeketting wat ons by die leerlinge wil kweek.” – Izak Hofmeyr, Plaas Media

Vir meer besonderhede, skakel Pierre van Rensburg by 082 925 5403 of Weston Landbouskool by 033 263 1328.