The House of Fibre wil graag die leiers in nuwe tegnologie in die Suid-Afrikaanse veselbedryf wees, en het vir ‘n redelike groot opskudding gesorg toe dit vandeesmaand as makelaar tot die bedryf toegetree het.

Pierre van der Vyver, wat teen einde Julie as bestuurder van vesel en lewendehawe by OVK uittree, sal vanaf Augustus die leisels as algemene bestuurder by The House of Fibre opneem. Carin Venter van Plaas Media het met Pierre gesels.

Die nuwe The House of Fibre-pakhuis in Port Elizabeth.

Volgens hom word besigheid by The House of Fibre vanuit die oogpunt van sentrale pakhuisbenutting bedryf. Die suiwer uitgangspunt is om die beste belange van die bedryf voor oë te hou. “Daar is op hierdie stadium een aandeelhouer, naamlik BKB, en ons onafhanklikheid is baie goed verskans. Ons is wel deur verskeie landboumaatskappye genader wat aandele wou koop, maar op hierdie stadium voer ons die opsie nie deur nie.”

Kostebesparings tot voordeel van alle rolspelers

“BKB het ons aanbod aanvaar waar The House of Fibre sentrale pakhuisbeheer geniet en BKB ons wol hanteer. Hulle gee vir ons ‘n katalogus en ons hanteer die bemarking van ons eie wol. Wat bokhaar betref, hanteer The House of Fibre die bokhaar van BKB in die sentrale pakhuis en ons gee vir hulle hul eie katalogus.”

Pierre voeg by dat die sentrale pakhuis ook vir die makelaars kostes bespaar, terwyl The House of Fibre se dienste tot groter voordeel van die bedryf gaan strek.

“Die moderne pakhuis maak net baie meer sin as ons byvoorbeeld almal se bokhaarsakke saam in een sentrale verpakkingsafdeling sit. Dit beteken dat ons as makelaars steeds in kompetisie met mekaar is, maar met ‘n sentrale pakhuis wat meer optimaal benut kan word.”

As ‘n vorige werknemer van CMW, het Pierre ‘n gebrek aan dienslewering en tegnologie in die veselbedryf ervaar. Hy glo dat The House of Fibre, met ‘n pakhuis waar daar van meer moderne tegnologie gebruik gemaak gaan word, toegang tot nuwe wolkontrakte makliker verkrybaar sal wees. “As ‘n kleiner maatskappy kan ons ons ook groter erns aan dienslewering toewy en navolg wat die beste vir die veselbedryf sal wees.”

Verantwoordelike sybokhaarstandaarde

Van die sake in die bokhaarbedryf wat hom bekommer het, is die erns waarmee volhoubaarheid van skeerdienste in die land benader word. Hy was ook bekommerd oor of die bokhaarbedryf gerat sou wees vir die nuwe verantwoordelike sybokhaarstandaarde (“Responsible Mohair Standards”) wat in Oktober finaal deur die internasionale Textile Council goedgekeur moet word.

“Die nuwe standaarde is in ‘n groot mate baie dieselfde as die Verantwoordelike Wolstandaard, want as jy vir die een gaan kwalifiseer moet jy basies vir die ander ook kwalifiseer, maar daar is wel enkele verskille tussen die twee.”

Pierre wys daarop dat die korrekte infrastruktuur waaroor ‘n bokhaarprodusent moet beskik om aan die nuwe bokhaarstandaarde te voldoen, uiters belangrik is.

“Daarom het The House of Fibre mense met reeds-bestaande goeie kennis van die bokhaarbedryf, opgelei om na produsente te gaan om hulle daarmee by te staan. Produsente moet byvoorbeeld ‘n volledige doserings- en grondbewaringsplan in plek hê. Hoewel die meeste produsente dit reeds het, is dit nog nie noodwendig op skrif nie. Dit is waarmee ons hulle wil help.

“Dit sluit ook die nodige prosedures om ‘n naspeurbaarheidsproses te vestig in. Met ander woorde, ‘n produsent moet bewys kan lewer dat hy of sy wel ‘n voorgeskrewe plan navolg.”

Volhoubaarheid is die sleutel

Dit is volgens Pierre krities vir die bokhaarbedryf, wat baie kleiner as die wolbedryf is, om by die voorgeskrewe standaarde te hou. “By wol moet jy basies besluit of jy sekere standaarde wil navolg om die prysvoordele daarvan te geniet, al dan nie. Bokhaarprodusente wat nie by die voorgeskrewe standaarde hou nie, gaan ‘n baie swakker prys vir hul bokhaar kry. Die rede daarvoor is dat die bokhaarbedryf baie kleiner as die wolbedryf is. Daar word verwag dat die hele bokhaarbedryf volhoubaar moet wees.”

Oor waar hy die nuwe “kid on the block” oor vyf jaar sien, reageer Pierre positief en opgewonde. “The House of Fibre moet oor vyf jaar as ‘n baie moderne en gevestigde makelaar uitblink, veral in nuwe tegnologie en volhoubaarheid.”

Vir enige navrae, kontak Pierre van der Vyver gerus by 066 056 8125, of stuur ‘n e-pos na pierre.vandervyver@house-of-fibre.co.za.

Klik op die skakel om meer te lees oor The House of Fibre.