Na ’n week se reses het die derde wolveiling op 1 September met ’n kleiner aanbod van 7 263 bale plaasgevind.

Read it in English

Resultate was wisselvallig tussen die onderskeie mikron-groepe en die aanwyser het met 1,6% verswak om met ’n laer verkoopspersentasie van 86,18% teen R164,95/kg te sluit.

Die aanbod het hoofsaaklik uit fynwol bestaan, met volhoubaar geproduseerde wolle wat 42,6% van die Merino-aanbod uitgemaak het.

Nieteenstaande ’n stewige vertoning met die opening van die veiling, het die mark gedaal, terwyl volhoubaar geproduseerde wolle teen ’n premie bo die gemiddelde markvlak verhandel het.

Die sterk rand teenoor die Amerikaanse dollar (3,06%) het pryse negatief beïnvloed, maar die mark het steeds ’n positiewe resultaat van 1,5% in Amerikaanse dollarterme gelewer.

Die Australiese mark het ook met 1,3% (Australiese dollar) teenoor hul vorige veiling wat op 25 Augustus gehou is, verswak. Kopersweerstand in Australië het aanleiding gegee to groter volumes wol wat onverkoop verklaar is.

Gemiddelde wolpryse per kategorie

Die gemiddelde skoonwolpryse vir die seleksie binne die verskillende mikronkategorieë goeie, lang kamwoltipes (MF5), was soos volg:

  • 18 mikron daal met 3,5% en sluit teen R222,49/kg.
  • 18,5 mikron neem met 2,2% af en sluit teen R211,53/kg.
  • 19 mikron verlaag met 4,6% en sluit teen R186,25/kg.
  • 19,5 mikron verswak met 2,6% en sluit teen R173,82/kg.
  • 20 mikron is 1,1% af en sluit teen R157,01/kg.
  • 20,5 mikron is 0,6% sterker en sluit teen R155,45/kg.
  • 21 mikron styg met 0,9% en sluit teen R153,45/kg.
  • 21,5 mikron het met 1,7% toegeneem en sluit teen R150,06/kg.
  • 22 mikron daal met 1,5% en sluit teen R138,69/kg.
  • 22,5 mikron is 1,1% beter en sluit teen R137,90/kg.

Die volgende wolveiling is vir 14 en 15 September 2021 geskeduleer. – Persverklaring, Cape Wools SA