Die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) se nasionale bestuur is, van links, James Faber, eerste vise-voorsitter, Koos van der Ryst, voorsitter, Willie Clack, tweede vise-voorsitter, en Gerhard Schutte, hoof uitvoerende beampte.

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) het tydens sy onlangse uitvoerende raadsvergadering, wat in Bloemfontein gehou is, twee nuwe vise-voorsitters aangewys.

Read it in English. 

James Faber van die Noord-Kaap, wat voorheen die tweede vise-voorsitter was, is nou die eerste vise-voorsitter in die plek van dr Pieter Prinsloo, wat nie beskikbaar was vir herverkiesing nie. Willie Clack van Gauteng is as die RPO se tweede vise-voorsitter verkies.

Koos van der Ryst van die Noord-Kaap bly aan as voorsitter van die nasionale RPO. Dié posisie word tydens die organisasie se tweejaarlikse kongres gevul. Die uitvoerende raad het tydens die vergadering ’n mosie van dank aanvaar vir die reuse-bydrae wat dr Pieter Prinsloo in sy ampstermyn gelewer het – nie net aan die RPO nie, maar ook aan die rooivleisbedryf in die geheel.

Hy het aangedui dat hy weens persoonlike en professionele redes nie verder beskikbaar is om in die RPO se uitvoerende raad te dien nie, maar dat hy steeds ’n gewaardeerde lid van die RPO sal bly. – Persverklaring