Graan SA se Navorsings- en Beleidsentrum het Rhodes Universiteit in Maart besoek om met rolspelers in die Konsortium vir Klimaatbestendigheid te vergader. Hierdie rolspelers het lede van die Landbounavorsingsraad (LNR), Sensako, die Universiteit van Fort Hare en Rhodes Universiteit ingesluit.

Die doel van die vergadering was om die kundigheid van verskeie instansies bymekaar te bring om te bepaal hoe die bedryf die gevolge van aardverwarming op gewasproduksie kan aanpak. Die konsortium is daarop gemik om te verseker dat navorsingsinfrastruktuur en -programme in lyn is met langtermyntoestande.

Die besoek het kommerwekkende kernaspekte soos verhoogde temperature, meer gereelde droogtes, wisselvallige reënval en verhoogde koolstofdioksied (CO₂) geïdentifiseer. Die dag het geëindig met ’n toer van die kamers met verhoogde CO₂ by Rhodes Universiteit, wat in staat is om die gewasreaksie onder toekomstige klimaatstoestande te toets. – Graan SA