Die Inisiatief vir Grondeienaars in die Suid-Kaap, oftewel SCLI, nooi grondeienaars in die omgewing van die Knysna-, Touw-, Kaaimans-, Goukamma- en Grootbrak-riviere uit om deel te neem aan die SCLI Rivierkorridorprojek.

Dié bewaringsprojek word gerugsteun deur die Tafelbergfonds. Dit bied geleentheid aan SCLI om Indringerplantbeheerplanne gratis vir grondeienaars op te stel, as deel van die rivierkorridorbewaringsinisiatief vir landskappe aangrensend tot die betrokke riviere.

Indringerplantbeheerplanne het ten doel om indringerplante oor die langtermyn te bestuur en te beheer. Die planne voldoen aan die Department van Omgewingsake se standaarde en kan grondeienaars help om hul wetlike verpligtinge rakende indringerplante meer doeltreffend te bestuur. – Persverklaring, SCLI

Belangstellende grondeienaars kan Cobus Meiring van SCLI skakel by 083 626 7619 of ‘n e-pos aan hom stuur: cobus@naturalbridge.co.za.