Vanjaar is ’n mondigwordingsjaar in die kleinveebedryf vir Deon Saayman, wat op 1 Februarie 2019 by Cape Wools se deure ingestap het as hul nuwe hoofbestuurder. Hy is ’n bekende gesig in Suid-Afrikaanse landboukringe en meer spesifiek in die sybokhaarbedryf, waar hy tot aan die einde van Januarie Sybokhaar Suid-Afrika se besturende direkteur was.

Deon Saayman
Deon Saayman

AgriOrbit het ’n draai by Cape Wools se kantore in Port Elizabeth gemaak om Deon oor sy nuwe posisie by dié organisasie te pols, met ’n terugblik op die pad wat hy in sy loopbaan gestap het om te kom tot waar hy vandag is.

Agtergrond in sybokhaarbedryf

Deon was vir 21 jaar by die sybokhaarbedryf betrokke voordat hy die groot besluit geneem het om die leisels by Cape Wools oor te neem.

Hy som die tydperk waarin hy deel van die sybokhaarbedryf was, soos volg op: “Ek was aanvanklik die ouditbestuurder op die ou Sybokhaarraad se eksterne ouditspan, wat in 1997 ontbind het. Sybokhaar Suid-Afrika is toe gestig en ek was tien jaar lank hul finansiële bestuurder. Daarna is ek tot hoofbestuurder van Sybokhaar Suid-Afrika bevorder, en sewe jaar later tot besturende direkteur.”

Van sybokhaar na wol

Deon sê dit is vir hom ’n groot eer en enorme uitdaging om van sybokhaar na wol te beweeg. “Hoewel wol en sybokhaar baie in gemeen het, verskil dié twee vesels se bedrywe baie van mekaar. Ons hanteer by Cape Wools ander tipe uitdagings as in die sybokhaarbedryf. Kyk byvoorbeeld na die bek-en-klouseersituasie, wat regtig ’n reuse-uitdaging is.”

Deon sê dat hy baie na sy nuwe rol in die wolbedryf uitsien. “Ek glo dat baie geleenthede besig is om te ontluik, spesifiek met verwysing na die wolbedryf in Suid-Afrika. Voorts kan ’n mens ook maar net kyk na die manier waarop wol geproduseer word, en die rigting waarin die wolbedryf in die wêreld tans beweeg. Dit is ’n ontsettende interessante bedryf.”

Volgens hom is dit uiters noodsaaklik om op hoogte van marktendense te wees. “Die rol wat verbruikers speel raak byvoorbeeld al hoe groter, en al meer klem word op die naspeurbaarheid van volhoubare produkte wat eties geproduseer word, gelê.

“Dit is een van die uiters belangrike kwessies in die bedryf waarop Cape Wools baie sterk in die volgende ses maande en ook oor die lang termyn gaan fokus. Verdere waardetoevoeging tot wolvesel is iets wat ook in die toekoms ondersoek behoort te word, met biosekuriteit wat ook baie streng bestuur moet word.”

Spreekbuis van die wolbedryf

Deon som Cape Wools se doel en funksies soos volg op: “Cape Wools is die verteenwoordigende liggaam wat die hele waardeketting van die Suid-Afrikaanse wolbedryf bedien. Dit is ’n taamlike komplekse rol wat vervul moet word – vanaf die produsent en sy skape op die plaas, tot by die eindgebruiker. Gedurende dié proses moet Cape Wools 100% seker wees dat ons ten volle ingelig is en al die risiko’s bestuur soos nodig.”

Deon se deur staan altyd oop vir besoekers. “Ons is by die wol- en bokhaarbeurs, waar die wol- en bokhaarveilings plaasvind, gesetel. Diegene wat na ’n veiling kom, kan gerus kom inloer en met my oor probleme of bekommernisse in die bedryf gesels,” sê hy. – Carin Venter, Plaas Media

Vir meer inligting, skakel Deon Saayman by 041 484 4301 of stuur ’n epos aan deon@capewools.co.za.