“Vooruitgang is onmoontlik sonder verandering, en die wat nie hulle idees kan verander nie, kan niks verander nie” – George Bernard Shaw.

Die TLU SA het op Maandag, 11 Junie 2019, die eerste stap geneem om ‘n nuwe, bevestigende aanslag tot vooruitgang in die landboubedryf te neem.

Die organisasie bied reeds sedert September 1897 ‘n vesting vir Suid-Afrika se kommersiële boere. Van die begin af was die uitgangspunt altyd om sterk standpunt in te neem namens die boer, ongeag die regering of ander rolspelers se agendas.

“Ons is trots daarop dat ons steeds die enigste landbou-organisasie is wat uit die boer, vir die boer optree om die boer se belange te dien,” sê Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Ons erken ook allereers dat die Goddelike seën onontbeerlik is in alle ondernemings van individuele boere en die landboubedryf in die algemeen.

“Dié twee standpunte is ons grondbeginsels waaroor ons nooit sal onderhandel nie.”

Tegnologie nou deel van hulle toekomsplanne

Met vooruitgang is daar egter dinge wat noodwendig verander en dit is ook so in die landboubedryf. Tegnologie het die landskap en manier van boer heeltemal verander. TLU SA is voortdurend besig om die nuutste metodes, hulpmiddels en vaardigheid oor landboutegnologie aan ons lede bekend te stel.

Tegnologie het ook die manier van kommunikeer heeltemal verander. Met ‘n groeiende belangstelling van veral jonger boere en ondersteuners wat nie boere is nie, in TLU SA, is besluit om die handelsmerk en aanslag te vernuwe en ‘n groter digitale teenwoordigheid te skep deur middel van ‘n nuwe, gebruikersvriendelike webwerf en deelname op die grootste sosiale media-platforms.

Verder het die beleid en wetgewing in ‘n veranderde Suid-Afrika ‘n direkte invloed op landbou en boere. Dit is veral uitdagings rondom verantwoordelike ekonomiese beginsels, die veiligheid van boere en die reg tot privaat besitreg, wat nou op die voorgrond is en waaraan TLU SA aandag gee.

Die volgende stap

TLU SA is van mening dat hierdie koers reggestel kan word, tot die voordeel van die landbou, Suid-Afrika en uiteindelik die hele bevolking, deur die volgende stappe:

  1. Behou ons geloof.
  2. Wees eerlik oor die rigting waarin die ANC beweeg en die resultate wat dit sal meebring.
  3. Staan vas by die beginsels wat Suid-Afrika kan red: privaat besitreg en die vryemarkstelsel.
  4. Kommunikeer suiwer rondom dit wat reg is deur nie bloot ANC-besluite na te praat nie.
  5. Waak daarteen om bloot dit wat verkeerd is, te probeer bestuur.
  6. Doen deeglike navorsing oor veiligheid, ekonomiese volhoubaarheid, eiendomsreg en watersake.
  7. Werk positief aan dit wat die beleggersvertroue in Suid-Afrika volhoubaar kan herstel.

Ons fokus bly op die boer

“Ons glo die waardeketting van rolspelers en insetverskaffers tot by boere en die verbruiker, het genoeg wringkrag om die koers van kortsigtige radikale transformasie terug na die ekonomie te verander,” verduidelik Meintjes. “Dit beteken egter dat hierdie rolspelers moet opstaan en TLU SA se beginsels moet ondersteun.

“Ons doel bly altyd om kommersiële boere veilig en volhoubaar op hulle plase te hou.” – Persverklaring