’n Nuwe kommunikasiebeleid is geformuleer om die kopseer van veediefstal in die Vrystaat meer doeltreffend aan te spreek. Die Vrystaatse Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) in die provinsie en Vrystaat Landbou (VL) het saamgespan ten einde dit vir hul lede makliker te maak om te weet watter riglyne om te volg wanneer veediefstalprobleme ondervind word.

Elk van die instansies vervul ’n spesifieke rol in die stryd teen veediefstal en dit is belangrik vir landbouers en ander rolspelers om te weet wie wanneer gekontak moet word. Sodoende sal kommunikasie meer doeltreffend wees en kan probleme met groter sukses aangespreek word.

Rol van die Veediefstalvoorkomingsforum

VL, die RPO én NWKV in die Vrystaat maak deel uit van die Vrystaatse Veediefstalvoorkomingsforum (VSVVF) wat help om doeltreffende maatreëls vir veeprodusente in plek te stel om diefstal te voorkom. Neville Raath, vise-voorsitter van die RPO Vrystaat, is die voorsitter van die VSVVF, terwyl Herman Archer voorsitter van die NWKV Vrystaat en Jakkals le Roux voorsitter van VL se Landelike Veiligheidskomitee is.

“Die forum skenk saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en Nasionale Vervolgingsgesag aandag aan reaktiewe veediefstalaanmelding wat voorkoming daarvan beïnvloed én om die suksesvolle vervolging van veediefstalsake in howe binne die kriminele regstelsel te monitor en te verbeter,” sê Raath. Volgens hom is bewusmakingsveldtogte in die media, opleidingswerkswinkels om veeprodusente te bemagtig oor die identifikasie van diere, en riglyne vir veediefstalvoorkoming alles deel van die VSVVF se werksaamhede. Dit sluit ook interaksie en besoeke aan landbougemeenskappe én die deurlopende monitering van veediefstalsake in.

“Die forum is ook deel van maandelikse vergaderings van die provinsiale prioriteitskomitee vir landelike veiligheid en vergaderings elke twee maande van die Border Safeguarding Forum met die SANW,” sê hy. By laasgenoemde word oorgrensprobleme, uitdagings en tekortkominge by die grens tussen Suid-Afrika en Lesotho, asook hoëmisdaadgebiede en inligting oor toekomstige operasies, bespreek.

Raath sê die forum het ook ten doel om Veediefstalinligtingsentrums by veral die voorste tien Vrystaatse veediefstalstasies tot stand te bring, waar alle aspekte hierbo vermeld ook gedesentraliseer word. Hier werk die VSVVF nouliks saam met die LUR vir Polisie, Paaie en Vervoer se sektretariaat vir oorgrensbeveiliging om Imbizo’s onder kommunale en opkomende landbouers te hou. “Opleiding en bewusmaking oor dieregesondheid, die merk van vee en voldoening aan wetgewing saam met die SAPD geniet dan spesifieke aandag.”

Probleme met ondersoeke

Die VSVVF het ’n pro forma saamgestel wat landbouers kan gebruik wanneer hulle nie met die ondersoek van sake deur die SAPD, en veral veediefstaleenhede, tevrede is nie.

“Die vorm moet skriftelik voltooi word en navrae moet deur die kantoor van die RPO Vrystaat, spesifiek deur Carine Annandale ([email protected]), gerig word aan die SAPD se provinsiale koördineerder van veediefstaleenhede,” sê Raath. Terugvoer word dan verkry en aan die betrokke landbouer deurgegee.

Raath meld ook dat waar daar dringende optrede nodig is, dit so op die vorm aangedui moet word. ’n Voorbeeld is waar die SAPD of die betrokke veediefstal-eenheid nog nie die misdaadtoneel besoek het nie, sodat skakeling met die SAPD kan geskied.

Wie om wanneer te kontak

Alle insidente en inligting rondom veediefstalvoorvalle moet aan dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, deurgegee word. “Inligting oor voorvalle word gebruik in die opstel van maandelikse veiligheidsoorsigte wat ook aan die prioriteitskomitee van Landelike Veiligheid, onder leiding van die VSVVF, deurgegee word,” sê sy. Volgens haar behels dit die identifisering van hoëmisdaadgebiede, asook versoeke vir gesamentlike operasies.

Buys is aangewys as die skakelpersoon namens die RPO, NWKV en VL met die media oor veediefstalstatistieke, toenames of afnames, die georganiseerdheid daarvan, asook die impak en omvang van die probleem in die Vrystaat. Sy sal ook alle navrae vir artikels vanaf akademici, die media en ander wat fokus op veediefstal, hanteer.

Raath is aangewys as skakelpersoon namens die RPO Vrystaat met die media. Hy sal alle inligting oor hoëprofielsake oor veediefstal met die media kommunikeer. Verder kan daar ook oor daaglikse veediefstalinligting in die provinsie met hom geskakel word.

“Hierdie riglyne sal aan lede van al die provinsiale organisasies, ook tydens VL se streekkongresse, gekommunikeer word om hulle in te lig wie om te skakel wanneer uitdagings oor veediefstal ervaar word en wat die kommunikasiekanale behels,” sê Raath. – Persverklaring, RPO Vrystaat, Vrystaat Landbou en NWKV Vrystaat.