Die melkbedryf het op 22 Mei 2019 ‘n belangrike mylpaal bereik met die opening van die Suiwelstandaard-agentskap (SSA) se onafhanklike laboratorium, DSA Lab Services, in Centurion. Hierdie laboratorium sal veral fokus op die kwessie van suiwelkwaliteit met betrekking tot die standaarde van suiwelsamestelling.

Standaardisering op nasionale vlak

Die doel hiervan is hoofsaaklik om die gebrek aan ‘n gestandaardiseerde stelsel op nasionale vlak vir die kalibrasie van laboratoriuminstrumente vir die meting van vet-, proteïen-, laktose-, melkureumstikstof (MUN) en ander kwaliteitseienskappe van melk, aan te spreek.

Hierdie gebrek skep tans tegniese hindernisse en dra by tot potensiële regsdispute wat nie in die belang van die suiwelbedryf en ander belanghebbendes soos eksterne, private en staatsbeheerde laboratoriums is nie.

Riana Erlank (Bestuurder: DSA Lab Services) stel die nuwe laboratorium bekend.

Eenvormigheid sal geskille voorkom

Volgens Jompie Burger, besturende direkteur van die SSA, is dit ook belangrik om seker te maak dat kuddebestuur en voeding geskied op grond van gemete eienskappe wat in Suid-Afrika op ‘n geharmoniseerde wyse deur verskillende laboratoriums onderneem word.

Eenvormige standaarde in die melkbedryf kan veral navorsing en ontwikkeling ondersteun, sowel as statistiese data wat gebruik word tydens kuddebestuursprogramme. Dit kan ook bydra tot die versagting van geskille tussen melkprodusente en melkkopers.

Vir meer inligting, kontak Jompie Burger by tel 012 665 4263 of epos [email protected]Elmarie Helberg, Plaas Media