Die uitvoerende bestuur van Agri SA, onder leiding van Omri van Zyl, het in 2015 opdrag gekry om ’n nuwe maatskappy, Agri SA Enterprises (Edms) Bpk, op die been te bring. Dié maatskappy se dienste is op die voedselwaardeketting gefokus en word aan ’n wye spektrum kliënte gelewer. Dit sluit onder andere die betrokkenheid, ondersoek, vestiging en befondsing van kommersiële landbouvennootskappe in.

Read it in English

Agri SA Enterprises bestaan uit hoogs ervare en gekwalifiseerde kundiges wat ’n wye blootstelling en deeglike begrip van die finansiële, produksie, logistieke, operasionele en kontekstuele dimensies van kommersiële vennootskappe en ander ondernemings in die kommersiële landbousektor het.

Nuwe voltydse hoof aan die stuur

Gegewe die eksponensiële groei van Agri SA Enterprises, het die behoefte vir ’n voltydse uitvoerende hoof met ’n eie direksie ontstaan. Die raad van Agri SA het daarom besluit om Van Zyl, die uitvoerende hoof van Agri SA vir die afgelope vyf jaar, as die nuwe uitvoerende hoof van Agri SA Enterprises aan te stel. Hy sal direk aan die direksie van Agri SA Enterprises verslag doen. Agri SA is die alleenaandeelhouer van Agri SA Enterprises (Edms) Bpk.

Van Zyl is ’n gekwalifiseerde prokureur. Hy het ook kwalifikasies in projekbestuur en sake-ontwikkeling en ’n meestersgraad in bedryfsadministrasie (MBA) wat hy aan die Universiteit van Pretoria verwerf het, asook bewese ervaring van kommersiële ondernemings en blootstelling aan die breër kommersiële landbounetwerk.

Nuwe uitvoerende direkteur van Agri SA

Die raad van Agri SA het besluit om Christo van der Rheede as die uitvoerende direkteur van Agri SA aan te stel. Hy was die afgelope vyf jaar die adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA en het ’n BA, ’n HonsB in openbare beleid en administrasie (HonsBPA) en ’n meestersgraad in openbare beleid en administrasie (MPA) wat hy aan die Universiteit van Stellenbosch se Skool vir Openbare Leierskap verwerf het.

Agri SA sal voortgaan om op beleidsnavorsing, analise en voorspraak te fokus. Die werksaamhede word deur verskillende sentrums van uitnemendheid bedryf wat op landelike veiligheid, grond, natuurlike hulpbronne, ekonomie en handel, arbeid en ontwikkeling en rampbestuur fokus. Hierdie sentrums vir uitnemendheid bestaan uit professionele en ervare beleidskenners wat op hul beurt ’n verskeidenheid dienste lewer aan die provinsiale, kommoditeits- en korporatiewe kamers wat met Agri SA geaffilieer is.

Die raad wens beide Van Zyl en Van der Rheede alles van die beste vir die taak voorhande toe, en vertrou dat beide Agri SA en Agri SA Enterprises van krag tot krag onder hul leiding sal gaan. – Persverklaring, Agri SA