NWK: “Aandeelhouers en klante het rede om positief te wees oor NWK,” het Theo Rabe, hoofuitvoerende beampte (tweede van links) by die onlangse algemene jaarvergadering gesê. Saam met Theo verskyn Heinrich Krüger, direksievoorsitter, Kobus du Preez (nuutverkose direksielid van NWK Beherend Beperk) en Benedict Modise, direkteur: transformasie van NWK.

Die herstel van die NWK-groep se finansiële posisie kon gouer bereik word as wat aanvanklik voorsien is. Disinvestering uit verliesmakende ondernemings is afgehandel en alle beleggings in ander Afrikalande het tot ’n einde gekom. Met ’n hernude fokus op kernbedrywe is die groep positief om weer vir hul aandeelhouers en klante waarde te skep.

NWK se korttermyn-strategie is om die winsgewendheid van sy kernbedrywe te verseker en om die betrokkenheid in die huidige gesamentlike ondernemings in versekering, kalkvoorsiening en ’n sonneblom-oliepers voort te sit. ʼn Meer konserwatiewe benadering tot groei word tans gevolg na wesenlike waarde oor die afgelope jare vernietig is weens die groep se betrokkenheid by verskeie verliesmakende sake-entiteite.

“NWK fokus in die kort termyn op die instandhouding en opgradering van die graan-, handel- en finansieringsbesigheid. Ons is vasbeslote om die besigheid wat by NWK verbyvloei terug te wen deur die opskerping van ons klantediens en die vestiging van ’n nuwe interne kultuur van klantgerigtheid,” het Theo Rabe, hoofuitvoerende beampte, gesê by NWK Beherend Beperk en NWK Beperk se algemene jaarvergaderings op 29 Augustus op Lichtenburg.

Volgens Rabe het aandeelhouers en klante rede om positief te wees oor NWK; selfs al weerspieël die resultate van die afgelope jaar dit nog nie. “NWK Beherend en Beperk se aandeelprys is onderwaardeer. Bo en behalwe die herstel van winsgewendheid, word verskeie aksies beplan om likiditeit in die mark te vestig en om die aandeelpryse op vlakke te kry wat meer verteenwoordigend is van die werklike waarde van die aandele.”

NWK se besluit om die Opti Agri groep te verkoop, is ook in perspektief geplaas. Rabe het daarop gewys dat die direksie se besluit om Country Bird Holdings se aanbod te oorweeg eerder ’n strategiese as ’n finansiële besluit was. Hoenderboerdery is hoogs riskant en die bedryf geniet minimale regeringsbeskerming teen invoere.

Die groep se kernbedrywe het in die 2018 finansiële jaar goed presteer en het R137 miljoen na belasting uit voortgesette bedrywighede gerealiseer. In die proses om die verliesmakende bedrywe uit te bestuur, is ‘n verlies van R117 miljoen na belasting uit beëindigde bedrywighede gely. NWK se netto resultaat het R20 miljoen wins na belasting vir die jaar geëindig 30 April 2018 beloop. ‘n Finale dividend van 7c per aandeel is verklaar.

“Die onderneming wat ek in 2017 aan finansiers gegee het oor wat gedoen gaan word om NWK se finansiële posisie te herstel, kon gouer bereik word as wat voorsien is. Alle beleggings wat NWK in ander Afrika-lande gehad het, is die afgelope finansiële jaar afgesluit. Die uitvoerende bestuurspan kan nou al hul aandag aan NWK se kernbesigheid skenk,” het Heinrich Krüger in sy voorsittersrede gesê.

“Dankie dat julle saam met my in NWK bly glo het – ten spyte van die paar uiters swak finansiële jare en ander inherente probleme,” het Krüger aan aandeelhouers gesê. ʼn Aandeelhouer het teen die einde van die jaarvergadering die direksie en bestuur geluk gewens met die stappe wat gedoen is om van die verliesmakende bedrywe ontslae te raak. “Ek is vol vertroue dat ons as aandeelhouers NWK weer gaan ondersteun,” het Dirk Lotter van Lichtenburg gedurende vraetyd gesê. – Persverklaring