Die Obaro leerlingbestuurder-program vir 2018 het onlangs afgeskop met ses ywerige leerlinge wat alles van die bestuur van ’n kleinhandel-landboumaatskappy wil leer.

Dit is die sesde jaar wat Obaro die leerlingbestuurder-program aanbied om die betrokkenheid van die jeug in landbou te bevorder. “Ons is opgewonde oor die nuwe leerlingbestuurders wat by ons aansluit en glo dat hulle ’n blink toekoms vir hulself in landbou sal uitkerf. Landbou bied legio geleenthede vir toetreders tot die arbeidsmark, en dit is vir Obaro ’n voorreg om deur middel van die leerlingbestuurder-program die betrokkenheid van die jeug in landou te bevorder,” sê Nic Bronkhorst, besturende direkteur van die Obaro Groep.

Vanjaar se kandidate kry die geleentheid om vir ’n jaar by Obaro se handelswinkels te werk waar hulle eerstehandse ervaring kry oor wat dit verg om ’n kleinhandel-landboumaatskappy te laat werk. Die leerlinge skakel in by die volgende Obaro-winkels: Marble Hall, Dwaalboom, Wonderboom, Middelburg, Brits en Rustenburg.

Elkeen van die leerlinge het ’n ervare besigheidsbestuurder wat hulle as mentors ondersteun en toesien dat hulle met die maksimum vaardighede en kennis toegerus word. Kandidate wat die program suksesvol voltooi, ontvang ’n kwalifikasie (NQF5) in algemene bestuur.

Hierdie program bied waardevolle kennis in die landboubedryf, verseker werksondervinding, gee ’n voorsprong in die arbeidsmark en bied praktiese toepassing van klaskamer-kennis in die werksomgewing. – Persverklaring