Die hersiene oppervlak- en negende produksieskatting vir somergewasse vir die 2019-produksieseisoen, is onlangs deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Kommersiële mielies

Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,535 miljoen hektaar, wat 10,21% of 234 800 hektaar meer is as die 2,300 miljoen hektaar wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 0,64% of 16 000 hektaar meer as die plantvoorneme-syfer van 2,519 miljoen hektaar soos vrygestel in Oktober 2019.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,515 miljoen hektaar, wat ’n toename van 16,67% of 216 400 hektaar verteenwoordig vergeleke met die 1,298 miljoen hektaar in die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,020 miljoen hektaar, wat 1,84% of 18 400 hektaar meer is as die 1,002 miljoen hektaar geplant tydens die vorige seisoen.

Ander somergewasse

Sonneblomsaad

Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 551 500 hektaar, wat 7,01% of 36 150 hektaar meer is as die 515 350 hektaar aangeplant die vorige seisoen.

Ander gewasse

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 757 000 hektaar, wat ’n toename van 3,63% of 26 500 hektaar verteenwoordig vergeleke met die 730 500 hektaar geplant in die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 37 100 hektaar, wat 85,04% of 17 050 hektaar meer is as die 20 050 hektaar tydens die vorige seisoen geplant. Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 28,12%, van 50 500 hektaar tot 36 300 hektaar teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 51 450 hektaar, wat 13,24% of 7 850 hektaar minder is as die 59 300 hektaar geplant tydens die vorige seisoen.

Neem kennis dat die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2020, op 26 Februarie 2020 vrygestel sal word. – CEC-verslag