Volgens Statistiek Suid-Afrika verteenwoordig die landboubedryf 6% van ons land se indiensneming en dra dit direk by tot 2,5% van die land se BBP. Die landbousektor raak ’n al hoe belangriker faktor in ons ekonomie, wat boere onder voortgesette druk plaas om groter oeste te produseer vir gesinne wat nie gereeld toegang tot voedsel het nie.

Read it in English

Verder is boere regoor die land direk geraak deur die droogte wat Suid-Afrika die afgelope tyd beleef het. Saam met hierdie uiterste klimaatstoestande (veroorsaak deur globale klimaatsverandering) wat die norm word, ontstaan die behoefte vir pasgemaakte versekering om die uitwerking van hael en ander klimaatsverwante risiko’s (droogte, ryp en brand) op landboubesighede te verminder.

Hoekom oesversekering kies?

As deel van ’n landbourisikobestuursplan moet boere seker maak dat hul oeste teen onvoorsiene gebeure beskerm word. Oesversekering doen presies dit – dit dek oeste teen verliese of skade as gevolg van hael, brande en weerlig. Bykomende dekkingsopsies is ook beskikbaar, na gelang van die tipe gewas en die gebied.

Dekking vir ingesamelde oeste in transito weens voertuigongelukke is ook ingesluit vir die huidige seisoen se oes, vir ’n bepaalde tydperk en afstand vanaf die plaas onderweg na ’n leweringspunt, wat beteken dat boere van plaas tot depot verseker word. Oesversekering bied dus gemoedsrus dat die nodige dekking in plek is.

Dek oesversekering alle gewasse?

Soos met enige versekeringsproduk, het oesversekering enkele uitsluitings. Dit beteken dat sommige gewasse en streke van dekking uitgesluit word, aangesien dit nie ’n lewensvatbare opsie vir beide die kliënt (hoë koste) en die versekeraar (hoë risiko) is nie. Gewasse wat gedek word, wissel van streek tot streek en sluit gewoonlik al die belangrikste graangewasse en vrugte van die streek in.

Verkort die eisproses

Tegnologie het die eisproses vir oesversekering vernuwe. Assessors besoek plase en kan nou die eisdata digitaal op hul tablette vaslê en dan hierdie inligting elektronies by die eise-afdeling indien. Dit verkort die eisproses en verminder foute in die hantering van eise, wat die proses van eise-indiening tot uitbetaling vergemaklik. – Philip du Preez, Old Mutual Insure