Old Mutual borg ‘n baanbreker-kompetisie vir landboustudente

4058

Old Mutual het ’n ooreenkoms met die landboumediamaatskappy, Plaas Media, gesluit om die hoofborg van hul nuutste bemagtigingsprojek, die landboustudent van die jaar-kompetisie, te wees.

Hierdie baanbreker-kompetisie is daarop gemik om studente aan te moedig om loopbane in ’n landbourigting te volg. Landbou word toenemend erken as die sektor wat Afrika se volle potensiaal kan ontsluit en dié vasteland se grootste uitdagings kan beveg. Indiensneming in die landbousektor is egter ver agter die Nasionale Ontwikkelingsplan se teiken van een miljoen landbouposte teen 2030.

“Old Mutual is trots daarop om saam met Plaas Media deel te wees van hierdie opwindende kompetisie. Dit is absoluut in lyn met ons strategie om ’n nalatenskap van sosiale en ekonomiese transformasie asook ’n positiewe toekoms te skep,” sê Kanyisa Ncemane, algemene bestuurder van kliënte-oplossings by Old Mutual.

“Die landbousektor is ’n noodsaaklike pilaar van die Suid-Afrikaanse ekonomie en het die potensiaal om die land se hoë werkloosheidsyfer te bestry en om plaaslike gemeenskappe deur die verligting van armoede te vernuwe. Landbou is ook ’n kragtige katalisator vir inklusiewe groen en sosio-ekonomiese transformasie.”

Toekomstige werksgeleenthede

As deel van die kompetisie word wenners van elke landboufakulteit by verskillende universiteite geïdentifiseer. Die kompetisie sal ook potensiële werkgewers in staat stel om uitstaande kandidate vir toekomstige geleenthede in die landbousektor te identifiseer.

“Aangesien universiteite akademiese instellings is waar studente voorberei om hul plek in ’n spesifieke bedryf in te neem, maak ’n akademiese kompetisie in ’n kommersiële konteks volkome sin,” sê Albert Loubser, bemarkingsbestuurder by Plaas Media.

“Ons mik daarna om die kompetisie te ontwikkel tot dit ’n integrale deel van die plaaslike akademiese kalender is. Die langtermyndoelwit is om alle universiteite, insluitend tegniese universiteite en kolleges, in te sluit. Ons het besluit om aanvanklik met net drie of vier universiteite en voorgraadse studente te begin vir die 2018-kompetisie. Ons wil mettertyd ook nagraadse studente insluit,” sê hy.

Kategorieë en onderwerpe

Die kompetisie fokus op studente oor die hele spektrum van akademiese studies in die landbou by universiteite. Dit sal ’n voorgraadse student van die jaar-kategorie per vak insluit en is vanjaar oop vir voorgraadse finalejaarstudente wat ’n gemiddelde akademiese persentasie van 70% in hul studies gehandhaaf het, asook studente wat deur hul departementshoof gekies is. Studente kan ook hulself inskryf indien hulle aan die vereistes voldoen.

Landboustudente in Suid-Afrika kan breedweg in drie groepe of studierigtings ingedeel word, wat elkeen as ’n aparte afdeling hanteer sal word. Dit is veekunde, landbou-ekonomie en gewasproduksie. ’n Wenner in elke kategorie sal per universiteit aangekondig word. Die finale rondte vind plaas by ALFA 2018, van 18 tot 20 September by die Afridome in Parys.

Elkeen van die deelnemende universiteite sal in die aanloop tot die finaal ’n fakulteitsdag aanbied. Die hele fakulteit sal betrokke wees – van eerstejaar- tot nagraadse studente en dosente. Die reëls van die kompetisie sal tydens die fakulteitsdag oorgedra word en studente sal ook geleentheid kry om vrae te vra, waarna finale reëlings aangekondig sal word.

Inskrywings vir die kompetisie

Deelnemende studente moet ’n opstel van maksimum 5 000 woorde oor ’n spesifieke bedryfsverwante onderwerp in die betrokke studieveld skryf. Hulle moet ’n bepaalde standpunt handhaaf en dit ondersteun deur middel van ’n akademiese argument. Dieselfde onderwerp sal by al die universiteite aangebied word.

Die onderwerpe word saamgestel deur ’n komitee bestaande uit Old Mutual, Plaas Media, en akademiese en bedryfsleiers. Talle bedryfsorganisasies gaan ook by die proses betrokke wees.

Die opstelle word dan deur die betrokke fakulteite geëvalueer en drie tot vyf semi-finaliste word gekies, wat dan ’n 15-minute voorlegging aan hul medestudente moet lewer. ’n Beoordelaarspaneel bestaande uit bogenoemde rolspelers sal die voorleggings evalueer.

Nasionale kampioenskap

’n Wenner in elke kategorie sal dan gekies word deur die gemiddelde punte van die voorlegging en opstel te bepaal. Die drie wenners per universiteit word dan genooi om hul onderskeie universiteite as finaliste te verteenwoordig by die nasionale kampioenskap in September by ALFA.

’n Maksimum van twaalf kategoriewenners sal vanjaar elkeen ’n finansiële prys sowel as ’n Old Mutual-baadjie met ’n unieke landboustudent van die jaar-wapen daarop ontvang.

Die kategoriewenners van elke universiteit sal by ALFA 2018 teen mekaar meeding om die uiteindelike wenners te bepaal. Elke deelnemer se opgedateerde opstel sal deur ’n paneel van kundiges beoordeel word, terwyl die deelnemers ook elkeen ’n plakkaat-uitstalling en ’n aanbieding van vyf minute moet doen. Dit sal gevolg word deur ’n onderhoud van 15 minute met die beoordelaarspaneel oor die toepassing van hul opstel in die bedryf.

Die laaste been van die kompetisie is ’n onvoorbereide debat voor ’n gehoor oor nuwe bedryfstegnieke. Die finale wenner in elkeen van die drie vakkategorieë is die student met die hoogste gemiddelde punt in die vier bene van die finaal. Drie nasionale wenners sal gekroon word.

Vir navrae, kontak Michelle Verster by 083 375 4641 of epos michelle@plaasmedia.co.za.

Vir meer inligting oor Old Mutual, besoek www.oldmutual.co.za