Read it in English.

Die Melkprodusente-organisasie (MPO) is tans besig met sy jaarlikse sensus van alle melkprodusente. Die organisasie word deur regeringsregulasies vereis om jaarliks so ’n opname te doen. Die doel van die sensus is om inligting in te vorder oor tendense in melkproduksie en kuddesamestelling. Dit is belangrike inligting wat van kritieke belangrik is vir die melkbedryf as geheel.

’n Kort opname is aan alle melkprodusente uitgestuur en produsente word versoek om die vorm in te vul en aan die MPO terug te stuur.

Vir meer inligting, kontak Dr Koos Coetzee by 012 843 5600 of stuur ’n e-pos aan koos@mpo.co.za. – MPO