Monsanto Suid-Afrika deel die volgende raad oor onkruidbeheer ná ongewone reënvalpatrone:

In baie dele van die land het die reën vanjaar saam met planttyd gekom. In sommige dele van die somergewas-produksiegebiede het dit produsente onder druk geplaas om so gou as moontlik binne die optimale plantvenster-periode te plant. Dit het egter bykomende elemente van onkruidbeheer meegebring wat in gedagte gehou moet word.

Produsente moes die afgelope paar jaar baie uitdagings hanteer en stygende insetkoste afweer.  Dit is so dat insette optimaal bestuur moet word, maar des te meer is dit belangrik dat produsente op produkte moet fokus wat deur die jare bewys het dat die gehalte en werking betroubaar is en wat deur goeie na-verkoopdiens ondersteun word. Gewasskade as gevolg van die gebruik van onbeproefde produkte wat aanvanklik lyk asof dit ’n paar rand goedkoper is, moet tot elke prys vermy word.  Daar is geen sin daarin om aan die begin van die seisoen ’n paar rand te spaar, maar om dan later met gewasskade en gevolglike opbrengsverliese te kampe te kry nie.

Produsente moet die volgende so ver moontlik probeer uitvoer:

 • Indien moontlik, moet ’n voorplant-bespuiting gedoen word, maar as dit nie moontlik is nie, moet lande bewerk word sodat die seisoen met ’n skoon onkruidsaadbed afskop.
 • Spuit ’n vooropkoms-onkruiddoder soos Bullet® en GuardianS®  of GuardianS en ’n triasien/mesotrioon wat ná ’n maand met Harness® en nog triasien of mesotrioon opgevolg word om langer beheer te kry en om onkruiddruk so laag as moontlik te hou sodat die gewas-saailinge sterk kan ontwikkel sonder mededinging deur onkruid. Dit is veral van belang wanneer daar mielies geplant word wat nie die Roundup Ready®-geen bevat nie.
 • Plant Roundup Ready®-gewasse wat dit gerieflik maak om later ontkiemende onkruide te
 • Onthou om onkruiddoders met ’n nawerking saam met die Roundup PowerMax® te spuit wanneer Roundup Ready®-gewasse gespuit word.

In gedeeltes van die land waar toestande sodanig was dat produsente voor plant kon spuit, is gevind dat waar Roundup PowerMax®  saam met Pantera® en Silwet® gespuit is vir opslag Roundup Ready®-mielies,  onkruide baie goed beheer is.  In gevalle waar voor plant gespuit is vir algehele onkruidbeheer, veral vir kweek, is opvolgbespuitings met Roundup PowerMax® egter steeds nodig, veral vir die beheer van kweek en nuwe ontkiemende breëblaar- en grasonkruide.

Uintjies moet altyd dopgehou word, want ’n ekstra bespuiting kan nodig wees vir goeie beheer.  Laat-ontkiemende  kankerroos en oliebome benodig atrasien en terbutielasien soos in Bullet saam met ’n opvolgbespuiting van weer Bullet en Harness Xtra, maar die nadeel is dat daar later slegs weer mielies geplant kan word as gevolg van die risiko vir nawerking.

Dit is noodsaaklik dat produsente ook op die volgende let:

 • Lees die etikette noukeurig en volg die instruksies stiptelik.
 • Let op wagperiodes wat geld in geval van onkruiddoders wat op die vorige gewas gebruik is.
 • Onthou dat die beveiligers van verskillende vooropkoms-onkruiddoders verskil – met die gereelde reën kan die onkruiddoders maklik tot by die pit loog en kan middels met swak beveiligers opkomsprobleme veroorsaak.
 • Reën koel ook die grond af en wisselende grondtemperature kan opkomsprobleme veroorsaak.
 • Dit is altyd belangrik om jou volgende gewas in ag te neem by die keuse van onkruiddoders.

Deur goeie onkruidbeheerpraktyke te volg, kan die ontwikkeling van onkruidweerstand ook vertraag of selfs verhoed word.  Die volgende praktyke is belangrik:

 • Goeie onkruidbeheer verminder onkruidgetalle op die land. So word die kans verminder dat daardie plante wat natuurlik moeilik beheerbaar is, oorleef.
 • Effektiewe onkruidbeheer met behulp van onkruiddoders begin by nougesette navolging van aanbevelings op produk-etikette.
 • Wissel onkruiddoders af. Gebruik middels met verskillende meganismes van werking.
 • Tenkmengsels van meer as een produk wat meer as een meganisme van werking het, is ’n goeie opsie om te gebruik, mits die aanwysings op die etiket gevolg word.
 • Onkruide moet van voor-opkoms van die gewas tot voor-oes beheer word.
 • Onkruidgrootte bepaal die onkruiddoderdosis.

Wanneer onkruide moeilik bly om te beheer en weerstand vermoed word, is dit noodsaaklik om kenners nader te roep om seker te maak wat die oorsaak van die probleem is. Riglyne vir weerstandsbestuur is opgestel en beskikbaar by Croplife SA / AVCASA (011 805 2000).

Gevalle van vermeende onkruidweerstand of van moeilik-beheerbare onkruide kan by dr Charlie Reinhardt, projekleier van die South African Herbicide Resistance Initiative (SAHRI) wat in die Departement Plant- en Grondwetenskappe aan die Universiteit van Pretoria bedryf word, aangemeld word.  Besoek SAHRI se webtuiste hier.

Onthou, geslaagde onkruidbeheer word deur die kombinasie van die regte produkte bepaal. – Monsanto SA

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here