Die Nasionale Dierebeskermingsvereniging of DBV, het ‘n tydjie gelede ‘n dringende interdik tot die hof gebring om die uitvoer van lewendige diere per skip na die Midde-Ooste te verbied. Sedertdien het ‘n herrie daaroor op sosiale media losgebars, aangevuur deur instansies vir en teen die uitvoer van lewendehawe per skip.

Tans is dit egter die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) en Rooivleisprodusenteorganisasie (RPO) se betrokkenheid by die hofsaak wat die grootste verwarring skep. Sosiale media is vol beskuldigings deur produsente, aangesien die RMIF en RPO glo die interdik steun en sodoende produsente ontneem van die reg om hierdie mark te ontgin.

Alhoewel die RMIF en die RPO weliswaar verklarings uitgereik het rondom hulle betrokkenheid in die saak, word die verklarings verkeerd of half gelees en ook verkeerd deur joernaliste aangehaal. Hierdie wanvoorstellings van die waarheid word boonop wyd en syd op sosiale media gedeel en stel onmiddellik die RMIF en RPO in ‘n baie slegte lig.

Die feite

Die feit van die saak is dat die RMIF wel tot die hofsaak toegetree het, aangesien hulle as bedryfsorganisasie, en so ook almal wat hulle verteenwoordig, direk deur die hofuitspraak geraak gaan word. Dit is hulle plig om die beeld en belange van die bedryf te beskerm en bevorder. Die RMIF het derhalwe aangebied om as respondent tot die hof op te tree ten einde die feite vanaf bedryfskant op die tafel te plaas. Dit beteken egter nie dat hulle die interdik van die DBV steun nie.

Wat wel waar is, is dat die RMIF en so ook die RPO gekant is teen wreedheid teenoor diere, mits daar natuurlik bewyse is dat wreedheid teenoor diere wel gepleeg word. Na my mening behoort elke veeprodusent hiermee saam te stem, anders mag jy beslis nie toegelaat word om ‘n produsent te wees nie.

Die RMIF berus hulle by die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid (OIE) se kode vir die vervoer van diere en meen dat hierdie kode nagekom moet word en die nodige permitte as bewyse gelewer moet word voordat die vervoer van diere mag plaasvind.

Dit is belangrik dat produsente moet besef dat die RMIF en RPO glad nie ten doel het om die uitvoer van lewendehawe per skip te verbied nie, maar wel om te help toesien dat dit met die regte prosedures gepaardgaan ten einde die beeld van die rooivleisbedryf in Suid-Afrika te beskerm. 

Maak seker van jou feite

Die rooivleisbedryf as geheel het swaar genoeg getrek die laaste klompie jare as gevolg van die droogte, swak ekonomie en ander faktore. Die huidige moddergooiery na organisasies wat die bedryf moet beskerm en bevorder is dus heeltemal onnodig, veral omdat hierdie moddergooiery gebaseer is op halwe waarhede en deur oningeligte mense aangeblaas word.

As veeprodusent is jy eerstens verantwoordelik vir jou plaas en produksie, en om self aan die kodes vir beste praktyk te voldoen. Wat egter hand aan hand hiermee gaan, is jou verantwoordelik teenoor die organisasies wat jou bedryf in die openbaar moet bevorder en beskerm. Help eerder hierdie organisasies in hulle uiters belangrike werk as om hulle op sosiale media af te kraak op die basis van ongegronde aantygings. – Dr Frikkie Maré, AgriOrbit