Die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie is vanjaar op soek na die sesde Santam Landbou Kuilvoerkoning. Die doel van dié kompetisie is om tot die bevordering van goeie kuilvoerpraktyke by te dra. Die kompetisie word 100% wetenskaplik aangebied met ’n protokol wat internasionaal aanvaarbaar en gepubliseer is.

Die protokol streef daarna om ’n wenner te lewer wat holisties in terme van sy/haar kuilvoer presteer. Die protokol wat gevolg word, bou voort op die bestaande protokol en word bestuur deur Plaas Media onder voorsitterskap van dr Robin Meeske, Suid-Afrika se voorste kuilvoerkenner van die Outeniqua Navorsingsplaas, bygestaan deur Richardt Venter. Verder is die kompetisie kommersieel gerig en relevant vir boere en die totale bedryf. Die kompetisie is ook inklusief en alle rolspelers word verwelkom en geakkommodeer.

Die kompetisie word deur Plaas Media aangebied. Plaas Media ondersteun die projek deur middel van sy tydskrifte Veeplaas en Stockfarm, televisieprogram Grootplaas, radioprogram RSG Landbou, asook sy webwerf www.agriorbit.com en sosiale media-blaaie. Die kompetisie word sedert sy aanvang, in 2014, elke jaar deur Santam Landbou ondersteun as naamborg. Vanjaar se prysborge is Pannar Seed en Strapping and Profile Manufacturers, as agent van Rani-produkte.

 Monsterneming en toetsing

Monsterneming en toetse word op kontrak gedoen deur die Universiteit van die Vrystaat. Die monsterneming word op die plase deur studente van die universiteit gedoen. Nagraadse veekundestudente word opgelei om kuilvoermonsters te neem en ’n eerste-rondte evaluering op die perseel van die betrokke deelnemer te doen.

Hierdie proses geskied streng volgens protokol:

 • Die monsters word saamgestel, hanteer, vervoer en gestoor volgens die voorgestelde protokol. Dit word dan na ’n sentrale laboratorium geneem waar ’n basiese ontleding gedoen word wat aansluit by en gebruik word vir die finale berekeninge van die plaasbesoek.
 • Die monsters word weggestuur vir spesifieke ontledings na ’n onafhanklike laboratorium. Die resultate wat verkry word, dien as die tweede-rondte evaluering.
 • Die uitslae van die monsters word na die protokolkomitee teruggestuur, en finaliste word aangewys op grond van die ooreengekome protokol en die ontledingsresultate, asook evaluering tydens bemonstering.
 • Die beoordelaars kan die finaliste op die plaas besoek, sou dit nodig wees of ’n behoefte geïdentifiseer word.

 Kategorieë

Die kompetisie word in twee kategorieë aangebied:

 • Wintergraankuilvoer: Kleingrane.
 • Somergraan-kuilvoer: Mieliekuilvoer en voersorghumkuilvoer.

Elke kategorie sal op eie meriete beoordeel word en ’n wenner sal in elk aangewys word. Die organiseerders behou die reg om enige van hierdie kategorieë te kanselleer as daar minder as vyf inskrywings ontvang word, of om inskrywings wat die monsternemings-kapasiteit oorskry, te kanselleer.

In die verlede is ’n oop-kategorie ook aangebied. Daar word nie in 2019  weer so kategorie aangebied nie, maar sou enige voornemende deelnemer ’n ander gewas wou inskryf wat nie in die bestaande kategorieë geakkommodeer kan word nie, kontak ons gerus by michelle@plaasmedia.co.za

Inskrywings

Inskrywings kan in vier kategorieë geskied:

 • Kategorie A: Individuele (privaat) inskrywings: Boere kan hulself inskryf en daar is nie in hierdie geval ’n minimum aantal inskrywings wat geld nie.
 • Kategorie B: Maatskappy-inskrywings van minder as vyf kliënte (een tot vier kliënte).
 • Kategorie C: Maatskappy-inskrywings van vyf kliënte.
 • Kategorie D: Maatskappy-inskrywings van meer as ses tot ’n maksimum van tien kliënte.

 Enige inskrywing dek slegs een bunker. As boere dus meer as een bunker wil inskryf, moet elke bunker afsonderlik geregistreer word as ’n inskrywing. As gevolg van logistieke uitdagings, kan slegs een maatskappy ’n bunker of gewas op ’n spesifieke plaas inskryf. ’n Ander maatskappy mag egter silosakke of ander gewasse van daardie betrokke plaas inskryf, indien ’n ander maatskappy dit nie reeds gedoen het nie.

 Wie kan hul kliënte inskryf?

 • Saadmaatskappye wat kuilvoer-kultivars verskaf.
 • Masjineriemaatskappye wat kuilvoertoerusting vervaardig/bemark.
 • Maatskappye wat plastiekbedekking verskaf.
 • Maatskappye wat bakteriese inokulante of preserveermiddels verskaf.
 • Voermaatskappye en konsultante wat betrokke is by die optimale benutting van kuilvoer in rantsoene.
 • Enige ander kuilvoer-rolspeler wat ’n bydrae tot die kuilvoerbedryf wil lewer.

Die betrokke maatskappy doen ’n eie sifting om die beste plase en bunkers te identifiseer. Maatskappye kan ook die wenners van hul eie interne kompetisies gebruik om inskrywings te nomineer. Inskrywings word beperk tot tien per maatskappy.

Inskrywings vir winter-/kleingrane (hawer) sluit op 4 Maart 2019 en inskrywings vir somergranse sluit op 6 Mei 2019. Die kategoriewenners en algehele wenner word aangewys op grond van ’n gekombineerde punt wat al drie rondtes dek. Die wenners word tydens ALFA 2019, gehou vanaf 17 tot 19 September by die Afridome in Parys, gekroon. Die prysuitdeling sal gepaardgaan met ALFA-programitems wat op kuilvoermaak toegespits is.

Vir inskrywingsvorms of enige navra kontak Michelle Verster by 083 375 4641 of stuur ’n e-pos aan michelle@plaasmedia.co.za.