Agri SA het sy oplossings vir die stadige pas van grondhervorming tydens ’n werkswinkel van die FW de Klerk Stigting in Johannesburg voorgelê. Die konteks vir die debat is die mosie oor onteiening sonder vergoeding (OSV) wat tans voor die Parlement is.

Read it in English.

Die werklike vraag is egter hoe om vinnige en volhoubare landbouhervorming te bewerkstellig. Een van die voorstelle is ’n Agri Ontwikkelingsfonds, wat daarop gemik is om transformasie in die landbou te bevorder deur een miljoen werksgeleenthede en 10 000 nuwe swart kommersiële boere te skep.

In 2017 het Agri SA, sy affiliasies en vennote R331 miljoen aan transformasie bestee en altesaam 108 307 nuwe boere het uit dié programme voordeel getrek.

“Die Agri Ontwikkelingsfonds kan werkloosheid verlig, asook toegang tot voedsel in landelike gebiede verbeter,” sê Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA. “Die stadige pas van grondhervorming tot op hede is volgens Agri SA se beskouing ’n mislukking van implementering, eerder as ’n mislukking van die wetlike raamwerk.”

“Ons verstaan dat die debat nie net oor die ekonomie en finansiële modelle gaan nie. Die historiese onteiening het diep emosionele wonde, wat nog nie genees het nie, en blywende swaarkry gelaat. Agri SA glo dat die landboubeleid die waardigheid van mense moet herstel, en selfstandigheid en volhoubaarheid in landelike gemeenskappe moet bewerkstellig. Grootskaalse onteiening sal egter die teenoorgestelde doen.

“Ons is ten sterkste gekant teen die wysiging van Artikel 25 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996). Dit sal nie probleme oplos nie, maar eerder die landelike gemeenskap verder seermaak en volhoubare landboutransformasie en ontwikkeling stuit.”

Agri SA sal voortgaan om verskeie rolspelers te nader en om transformasiebefondsing as die volhoubare oplossing te beding. – Persverklaring