Toe Manie en Karin Wessels van die Mamre Intensiewe Skaapboerdery by Frankfort hul skaapkudde van sowat 30 ooie wat per maand lam tot tussen 150 en 200 ooie wat per maand lam uitbrei, het hulle geweet dat hulle ’n ander liga betree wat bestuur betref.

Karin sê die voedingstatus van die ooie is die belangrikste bestuursaspek in die Mamre Intensiewe Lamstelsel (MILS), want ’n ooi in goeie kondisie is ’n gesonde ooi. “Boere moet verstaan dat ’n versnelde lamstelsel die ooi aan stres onderwerp wat sy nie in ’n ekstensiewe stelsel ervaar nie.

“Hou ook in gedagte dat jou rantsoen nie noodwendig al die mikrominerale en vitamiene wat ’n ooi benodig voorsien nie, afhangende van waar jy boer en watter tekorte in jou omgewing natuurlik in die grond voorkom. Dit is dus belangrik dat jy op die een of ander manier seker maak dat die ooi al die mikrovoedingstowwe inkry wat sy nodig het.”

Ooie en hul lammers in ’n intensiewe lamstelsel by die Mamre Dormer-stoet.

Ooie se vrugbaarheid

Dis in hierdie opsig dat hulle soveel staatmaak op Byboost, ’n vloeibare mineraal- en vitamien-aanvulling. “Ons stel baie hoë eise aan ons ooie se vrugbaarheid, maar as ’n ooi ’n mineraaltekort ervaar, beïnvloed dit haar vrugbaarheid en veroorsaak dit dat ons produksie-eenheid nie optimaal winsgewend is nie.”

Sy beklemtoon dat ’n goeie doseerprogram om inwendige én uitwendige parasiete te beheer van kardinale belang vir ooigesondheid is. “Een van die belangrike produkte vir ooigesondheid is Sudox, wat nie net uitstekende beskerming teen ’n groot verskeidenheid inwendige en uitwendige parasiete gee nie, maar ook langwerkende beskerming teen lewerslak.”

Oorlewing van lammers

Karin sê die tweede groot uitdaging met die vergroting van hul ooikudde was om seker te maak dat al die lammers wat gebore word die beste moontlike kans op oorlewing kry, veral omdat meerlinge uiters belangrik is vir die winsgewendheid van hul stelsel.

“Die lammers het veral in die koue wintermaande en die baie warm somermaande ekstra sorg nodig. Dis dan wanneer die lammers en selfs die ooie aan aansienlike stres onderworpe is. Ons gooi in hierdie tye Liquigise in die ooie se waterbakke om hulle te help om die hitte- of kouestres te hanteer.

“Wat die lammers betref, gebruik ons Byboost Kickstart, wat ’n kombinasie van Byboost en Liquigise is. Dis veral by drie- en vierlinge, of wanneer die ooi moeilik gelam het, dat Kickstart wonders verrig deur die lammetjies ’n energie-inspuiting te gee, tesame met die nodige vitamiene en minerale om hulle krag te gee om lekker te suip en hul pensies vol biesmelk te kry.”

As die lammetjies egter swak is en hulp nodig het, gebruik hulle skoon Liquigise. “Ons dien die Liquigise met ’n klein spuitjie in die lam se bekkie toe. Ons gee so 2,5ml Liquigise op ’n keer en ons vind dat dit selde nodig is om dit meer as twee keer te herhaal. Ons gee 5ml Kickstart op ’n keer,” sê sy.

Waak teen maagwerk

Nog ’n produk wat Karin as onontbeerlik in hul program beskou, is Byboost Rota-pasta wanneer maagwerkprobleem in die lamhokkies ontstaan.

“Dinge verloop vinnig in ’n intensiewe lamstelsel en dan het ’n mens vennote nodig. Dankie tog dat Bayer só ’n vennoot is, met uitstekende produkte wat ons skape in topkondisie hou!”

Vir meer inligting, skakel Bayer Dieregesondheid by 011 921 5736, stuur ’n epos aan www.bayeranimalhealth.co.za, of skakel Manie en Karin Wessels by 083 284 7470 en 082 854 1491. – Izak Hofmeyr, Veeplaas