’n Groep Oos-Kaapse boere het onlangs twee dae in die Vrystaat deurgebring om kennis in te samel oor tegnieke om hul skaapboerderye te intensifiseer.

Billy van Zyl, Jako en André Moolman en David du Plessis.

Zeis Jordaan, David du Plessis, Billy van Zyl en Jako en André Moolman, almal wolboere van die Cradock-distrik, het saam met Carel Kritzinger, Henri Smith en sy twee seuns, Rassie en WP Smith, almal wolboere van Colesberg, eers by ’n ander Oos-Kapenaar en Agri Oos-Kaap se jongboer van die jaar, Stefan Erasmus, op die plaas Beskuitfontein besoek afgelê.

Hier het hulle ’n indrukwekkende en funksionele stoor, wat ingerig is vir lamhokkies, besigtig. Die hokkies is van hout gemaak en die hele stoor het ’n hortjiesvloer. Die sukses van die lamhokke en alles wat daarmee gepaard gaan, spreek vanself toe Erasmus laat blyk het dat sy speenpersentasie reeds verhoog het tot 157%.

Jako en André Moolman en David du Plessis saam met Arnold Saayman van RSA Grain Storage Solutions.

Die groep het toe die Vrystaat ingevaar en Hans-Willie Wiplinger by Brandfort besoek. Hy is oorval met vrae oor lamhokkies, outomatiese voerstelsels en die reproduksiesiklus van ’n ooi. Wiplinger koop volbekooie en laat hulle met Dormerramme paar om te verseker hy kry lammers wat vinnig groei. Sy ramme word geselekteer volgens hul gemiddelde daaglikse toename (GDT). Hy spons sy ooie en laat hulle dan natuurlik paar, waarna hulle elke 14 dae in hokkies lam.

Sy infrastruktuur word maksimaal bestuur en soos ’n fabriek, staan niks stil nie. Wiplinger se topwenk aan boere is om eerder van ondernemings of kundiges gebruik te maak wat in iets spesifiek spesialiseer, as iemand wat iets van alles weet.

Daarna het hulle Riaan Schutte van RSA Grain Storage Solutions se aanleg op Heilbron besoek. Die boere is aan nuwe tegnologie blootgestel om die voer van skape in lamhokke te vergemaklik, vermorsing uit te skakel en arbeidskostes te bespaar.

Cronje Boerdery in die Vrede-distrik fokus sterk op die hoendereierbedryf en tydens die besoek was dit opvallend hoe netjies die hokke vertoon. Wolproduksie is ook prominent en lammers word in ’n voerkraal tot op 50kg gevoer met ’n geoutomatiseerde voerstelsel. Slim idees vir die gebruik van voerbakke is uitgeruil voor na die lamhokstelsel in wording gekyk is.

Die laaste besoek is by Adam Swanepoel tussen Smithfield en Bethulie afgelê. Adam en sy twee seuns het 600 lamhokke onderdak en is tans besig om ’n geoutomatiseerde voerstelsel vir die hokke in te sit. Dit was interessant om te sien dat swart plastiekpype suksesvol gebruik is vir die bou van die hokkies. ’n Indrukwekkende stoor met hokkies en ’n eenvoudige stelsel met seil langs die kante om die hokke tydens ongure weer toe te maak, is ook besigtig.

Die Oos-Kapenaars het die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) in die Oos-Kaap bedank vir hul bydrae en borgskap om die toer moontlik te maak. Boere wat soortgelyke toere wil onderneem, kan hul NWKV-produksie-adviseurs of Juan Venter by 079 693 1953 skakel vir meer inligting. – Persverklaring