Die hersiene oppervlak- en finale produksieskatting vir somergewasse vir die 2018-produksieseisoen is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Read it in English.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 12,931 miljoen ton gestel, wat 2,09% of 276 100 ton minder is as die vorige skatting van 13,207 miljoen ton. Die skatting van die oppervlak onder mielies is 2,319 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 5,58t/ha is.

Die oppervlak onder witmielies is 1,268 miljoen hektaar en vir geelmielies is dit 1,051 miljoen hektaar. Die produksieskatting van witmielies is 6,802 miljoen ton, wat 1,14% of 78 400 ton minder is as die 6,880 miljoen ton van die vorige skatting.

Die opbrengs van witmielies is 5,36t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,130 miljoen ton, wat 3,12% of 197 700 ton minder is as die 6,327 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,83t/ha.

Sonneblomsaad

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is overanderd gelaat op 858 605 ton, met ’n geskatte oppervlak van 601 500 hektaar en ’n verwagte opbrengs van 1,43t/ha.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 1,551 miljoen ton, met ’n geskatte oppervlak van 787 200 hektaar en ’n verwagte opbrengs van 1,97t/ha. Die verwagte grondbone-oes is verhoog met 3,37% of 1 750 ton na 53 750 ton. Die oppervlakskatting is 56 300 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 0,95t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is ook opwaarts aangepas met 4,50% of 4 735 ton na 109 855 ton. Die oppervlak beplant met sorghum is 28 800 hektaar, en die verwagte opbrengs is 3,81t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 69 360 ton, wat 5,72% of 3 750 ton meer is as die vorige skatting van 65 610 ton. Die oppervlak beplant met droëbone is 53 360 hektaar, en die verwagte opbrengs is 1,30t/ha.

Neem asseblief kennis dat die ‘voorneme van produsente om somergraangewasse te plant’ vir 2019, op 25 Oktober 2018 vrygestel sal word. – CEC Verslag