NWK se hoender- en veevoerbesighede, gesamentlik bekend as Opti Agri, is sedert 1 November vanjaar deel van die Country Bird Holdings-groep. Dié transaksie voltooi NWK se uittrede uit verskeie nie-kern sakebedrywighede en verleen momentum aan die groep se hernude fokus op kernbesigheid.

Read it in English. 

Aandeelhouers van NWK Beperk en NWK Beherend Beperk is op 7 Mei vanjaar deur die 4 Africa Exchange (4AX)-beurs se nuusdiens ingelig dat die groep ’n aanbod van CBH vir die Opti Agri-groep as ʼn lopende onderneming ontvang het. Die aanbod is ná deeglike oorweging op 11 Julie vanjaar deur NWK aanvaar en die transaksie is intussen ook deur die mededingingsowerhede goedgekeur.

Ná voldoening aan die voorwaardes deur albei partye het CBH se verkryging van Opti Agri teen ’n beraamde koste van R296,4 miljoen amptelik op 1 November in werking getree. Die bestaande personeel van Opti Agri is ten volle en met voordele deur CBH oorgeneem en geen personeelafleggings het plaasgevind nie. Die aktuariële waarde van personeel se pensioen- en voorsorgfonds is ook na die CBH-pensioenfonds oorgedra.

Volgens Theo Rabe, uitvoerende hoof van NWK, is die verkoop van Opti Agri in lyn met die hersiene sakestrategie van NWK, met die klem op groter klantgerigtheid rondom die kernbesigheid.

“NWK se fokus bly op die landbou- en voedselwaardeketting, maar die groep ondersoek ook geleenthede wat die seisoenaliteit in die waardeketting kan benut. Sinergieë binne die groep, asook deur middel van vennootskappe, word optimaal ontgin deur besluite te neem wat doeltreffendheid verhoog,” sê Rabe. “Samewerking en integrasie met ander rolspelers hou geleenthede in om in ’n veranderende landbou-omgewing relevant te bly,” het hy vroeër gesê. – Persverklaring