Weskaap NWKV en die plaaslike regering het ’n suksesvolle Skaap en Woldag gehou wat op die Tygerhoek Proefplaas, Riviersonderend, plaasgevind het.

Ongeveer 70 boere vanuit die Overberg/Suid-Kaap omgewing het hul verlustig aan die oggendprogram wat ’n reeks interessante sprekers opgelewer het. Izak Klopper van die NWKV het die belangrikheid van die handhawing van skeerstandaarde beklemtoon, terwyl Jan Louis Venter van die NWKV lig gewerp het op die ‘Reasonable Wool Standard’ (RWS) oudit.

Nico Uys van die RPO het uitgebrei oor vleiskwaliteit en advies gegee oor hoe om beter vleispryse te behaal. Bekende kundige Andre Fourie van Bredasdorp het boere ingelig oor moontlikhede om suksesvol met meer skape op minder grond te boer. Dr Chris de Brouwer van Elsenburg het uitgebrei oor die skaapproewe wat tans op Tygerhoek uitgevoer word.

Voorwaar ’n stampvol dag met baie nuwe inligting en tegnologie wat oordink, probeer en getoets moet word. – NWGA persverklaring