Die Pearston Landbouvereniging se jaarlikse kuddekompetisie is op 24 Mei 2018 op Toit Lötter se plaas, Walsingham, gehou. Dié plaas is naby die Karoodorp Pearston tussen Somerset-Oos en Graaff-Reinet, aan die voet van die Coetzeesberge, geleë.

Veeplaas het tydens die geleentheid met Darius Theron, voorsitter van die Pearston Landbouvereniging, gesels om meer oor die kompetisie te wete te kom. Volgens Darius is dit die ideale geleentheid vir produsente om hul vee met ander kuddeboere se vee te vergelyk.

“Elke dier se wol- en bokhaar-eienskappe word individueel beoordeel, en die dier kry ’n punt vir bouvorm, wol- of veselgehalte, eenvormigheid, kleur, ensovoorts. Die boere kom van heinde en ver, wat Hofmeyr, Somerset-Oos, Jansenville en Graaff-Reinet insluit, om aan die kompetisie deel te neem. En gewoonlik kom hulle weer terug, omdat dit ’n lekker dag is waar hulle teen mekaar kan meeding en aanloklike pryse kan wen.”

‘n Platform vir aanmoediging

Darius is van mening dat die kompetisie opbouend van aard is en produsente in die bedryf aanmoedig. “Vier verskillende rasse neem op die betrokke dag in die volgende kategorieë deel: Merino, Dohne-Merino, Boerbok en Angora.”

Toit sluit hierby aan: “Elke produsent skryf vyf vroulike diere in die twee verskillende ouderdomsklasse in, met ander woorde tweetand en ooilam of ooibokkie, ongewisselde diere. Ons het ook klasse vir opkomende boere en daar is selfs al ’n klompie van hulle wat pryse wen.”

Daar was ook tyd vir ’n opwindende skaaptelkompetisie en ’n geleentheid om te raai wat die grootste Merino-skaap geweeg het. Kort voor ’n braaivleis-middagete is verskeie borge in die vee- en boerderybedryf ook vir hul insette bedank.

Pearston se kuddekompetisie word in dié stadium weer volgende jaar op Walsingham aangebied.

Vir meer inligting, kontak Darius Theron by 082 453 5192 of dariustheron@gmail.com – Carin Venter, Veeplaas