Die sprekers was van links Wayne Cast van die VSA, Irmarie Taljaard, Alteli de Villiers, Piet du Toit, besturende direkteur van PIC SA, Gianluca Avino van Italië, en Craig Lewis van die VK.

Pig Improvement Company South Africa (PIC SA), die varkgenetikamaatskappy, het ’n reeks roetevergaderings gehou waartydens hulle produsente ingelig het oor die nuutste ontwikkelinge in varkgenetika. Sprekers van die VSA, Italië en die VK het saam getoer, maar die hoogtepunt van die sessies was sekerlik die resultate van ’n Magister-studie deur Irmarie Taljaard, van die Universiteit van Pretoria, wat voedingsaspekte ondersoek het om die genetiese potensiaal van ’n spesifieke genetiese lyn, PIC337, te bereik.

Sy vertel in dié video meer:

Tydens die vergadering in Pietermaritzburg is twee toekennings gemaak, die eerste aan Peter Morphew van Colbourne Farm, wat die 2018 Nasionale Silvermedalje vir die PIC RSA Produksiedata-opname ontvang het. Die tweede oorhandiging was aan Margaret Rautenbach van Dankbaar Farm. Sy was die 2017 provinsiale wenner, en het ook die brons medalje op nasionale vlak ingepalm, asook die 2018 provinsiale wenner.

PIC SA het ook van die geleentheid gebruik gemaak om aan die gesoute varkprodusent, Guy Williams, ’n spesiale toekenning te gee vir die onbevooroordeelde bydrae wat hy op sosiale media, spesifiek Facebook, aan die bedryf lewer deur advies te gee.

 

Craig Lewis van PIC Europa was een van die internasionale sprekers wat deel was van die reeks streeksvergaderings. Hy fokus veral op die lang tydsverloop vandat genetiese vordering op navorsingsplase by die kommersiële boer uitkom.

Hy vertel meer in dié video:

Volgens Marguerite Schwarzer van PIC RSA is die reeks roetevergaderings wat elke tweede jaar aangebied word, ’n  geleentheid om kennis aan die boer oor te dra en sodoende die bedryf te bevorder. – Izak Hofmeyr, AgriOrbit