Pioneer lig boere in oor plaagbestuur en plantestand

601
Van die boere wat die proefperseel by Harrismith besoek het.

Corteva, moedermaatskappy van Pioneer, bied ’n diens waarby boere foto’s kan stuur van insekte of ander plae op hulle graan, en die spesifieke organisme dan geïdentifiseer en aanbevelings gemaak kan word vir die bestryding daarvan. Dit bied gemoedsrus dat boere betyds kan vasstel of daar ’n dreigende probleem heers sodat hulle bestrydingsmaatreëls kan tref.

Dit was die boodskap van dr Marlene van Rooyen, hoof van die insektarium by Corteva se navorsingseenheid by Delmas, tydens ’n reeks boeredae wat Pioneer onlangs in Bethal, Harrismith en Sannieshof aangebied het.  

Nuwe navorsing en produkte

Tydens die dae is Pioneer se proefaanplantings van hulle nuutste mielie- soja- en sonneblomprodukte aan die boere bekendgestel en praktiese aanbiedings is gelewer oor spesifieke aspekte soos plantdiepte en plantdigtheid.   

Volgens Marlene is dit krities dat boere hulle ‘vyand’ moet ken en weet hoe en wanneer ’n dreigende plaag in die landerye die beste bestry kan word.

Dr Marlene van Rooyen in aksie.

“Die navorsingseenheid,” het sy gesê, “probeer juis antwoorde op probleme vind deur gebruik te maak van Bt-tegnologiesaad, gewasbeskermingsprodukte en saadbehandelings. Die insektarium by Delmas is die grootste private insektarium in die Afrika en is een van sewe wêreldwyd wat aan Corteva behoort. Dit beteken dat kennis wat elders gegenereer word, oorgedra en plaaslik van toepassing gemaak kan word.”

Plaagbeheer deur tegnologie en goeie bestuur

Om goed op hoogte te bly van die risiko wat moontlike plae op jou gewasse kan hê, het sy aanbeveel dat boere ten minste een keer per week hulle aanplantings moniteer vir moontlike wurmskade. Volgende is om presies te identifiseer met watter insek jy te doen het. Dis hier waar die diens om insekte met ’n foto te kan identifiseer, so handig is. As jy hierdie inligting het kan jy die gepaste beheermaatreëls tref.

Tegnologie, wat biotegnologie sowel as chemiese tegnologie insluit, het sy afgesluit, bied ’n baie waardevolle hulpmiddel in plaagbeheer, en dit is krities dat boere hierdie tegnologie sal oppas deur ’n geïntegreerde plaagbestuursprogram te gebruik wat uit Bt-tegnologie, chemie, saadbehandelings, gewasrotasie en bewerkingspraktyke bestaan.

Martin Brand (links) en Johan Kock by een van die veldaanbiedings op die proefperseel by Harrismith.

Variërende saadplasing

Die tweede spreker was De Bruyn Myburgh, ’n lanboukundige by Pioneer in KwaZulu-Natal. Hy het proewe gedoen om te bepaal wat die invloed van variërende plantestand op opbrengs is. Data wat hy oor ’n tydperk van twee jaar versamel het, het bevestig dat Pioneer se plantgenetika inderdaad op grondtipe en -diepte reageer.

De Bruyn Myburgh verduidelik die resultate van sy navorsing oor die effek van plantestand op opbrengs.

Hulle mikpunt is om toenemend aanbevelings te kan maak rondom die regte kultivar vir spesifieke grondtipes, maar ook in verband met variërende plantestand in lande met wisselende grondtipes en-dieptes.

Die mikpunt, het hy gesê, is die regte kultivar teen die regte stand per hektaar. – Izak Hofmeyr, Plaas Media