As deel van die jeugprogram van die PLAAS Landboujeugstigting, waar diere van verskillende veerasse by landbouskole en -kolleges geplaas word vir opvoedkundige doeleindes, het tien Sernick-Bonsmarakoeie onlangs by Hoërskool Reitz aangekom.

Volgens Nick Serfontein, voorsitter van die Sernick Groep, is hierdie ’n vergestalting van Sernick se geloof in die landbou en in die jeug. Dit is vir Sernick ’n groot voorreg om bewustheid te kweek en ’n liefde vir die landbou onder die jeug aan te wakker.

Die diere, almal eerstekalf-koeie, sal op die plaas van Brand van den Heever sowat 4km buite Reitz aangehou word. Bonsmara SA het dit moontlik gemaak dat die skool onmiddellik ’n stoet kan registreer, al het hulle nog nie 30 koeie nie.

Opgewonde leerders tydens die oorhandiging van die diere.

Kudde speel ’n belangrike rol

Volgens Johan Broekman, landbou-onderwyser by die skool, sal die kudde ’n baie belangrike rol speel in die landbou-opleiding wat by die skool aangebied word. Hoërskool Reitz is besig om ’n landbou-akademieskool te word, en die Bonsmarakudde gee die hele proses ’n groot hupstoot. “Hierdie kudde gee ons die geleentheid om konsepte van presisieboerdery prakties aan die leerlinge te demonstreer. Aspekte soos sinkronisasie, KI, genetika en presisievoere sal alles prakties gedemonstreer kan word,” sê hy.

’n Verdere belangrike aspek wat ook beklemtoon is, is die verandering van die persepsie van landbou onder die jeug. Volgens Broekman heers daar ’n negatiewe persepsie as gevolg van ’n aantal redes, maar, het hy beklemtoon, landbou is een van die hoekstene waarop ’n vooruitstrewende land gebou moet word.

Phillip Oosthuizen is die ondervoorsitter van die PLAAS Landboujeugstigting, en ook werksaam by die Sernick Groep. Die Sernick Groep is ’n stigterslid van die stigting. Hoewel sulke stoetkuddes, onder die vaandel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek, reeds gedurende die afgelope jaar of drie by verskeie skole gevestig is, is hierdie die eerste oorhandiging wat onder die vaandel van die nuwe stigting plaasvind.

Die lede van die stigting, sê hy, bestaan hoofsaaklik uit maatskappye in die landbousektor. Hierdie lede sien die toekoms van landbou in ’n ernstige lig, en wil dit verseker deur eerstens die jeug positief daaroor te stem, en tweedens die beeld van landbou in die breë positief uit te dra.

“Die mikpunt van die projek is om leerders die geleentheid te gee om prakties met die diere te werk, en om veral aan kuddebestuursbeginsels blootgestel te word. Daarmee saam kry hulle blootstelling aan aspekte soos genetika, voeding en gesondheidsbestuur, sodat hul in die toekoms ’n voorsprong sal hê teenoor tydgenote wat nie hiedie blootstelling gehad het nie.”

Tydens die oorhandigingsgeselligheid. Van links staan Johan Broekman, landbou-onderwyser, Jors Kriek, lid van die beheerliggaam, Nick en Vida Serfontein, Phillip Oosthuizen van Sernick, en Uys le Roux, skoolhoof.

Belangrike vennootskap

Die aankoop van die beeste geskied deur middel van ’n ooreenkoms tussen Sernick en Plaas Media – Sernick word in die vorm van advertensiewaarde op Plaas Media se verskillende media-platforms betaal vir die diere wat hul aangekoop het.

“Die doel van die stigting is om veral struktuur te gee aan die Veeplaas Skole-kuddeprojek, juis omdat dié projek uit sy nate gebars het,” sê Albert Loubser, bemarkingsbestuurder van Plaas Media. Die stigting is die inisiatief van Plaas Media en is deur dié maatskappy op die been gebring. Die ander lede van die stigting is BKB, Voermol, Monsanto, Zoetis, die Sernick-groep, FNB Landbou, Santam Landbou, GMP Basic en Taurus Evolution. – Izak Hofmeyr, AgriOrbit