Die Veeplaas Skolekuddeprojek is in April 2016 bekendgestel toe die Veeplaas Bekker Afrikanerstoet by Hoërskool Bekker gevestig is. Sedertdien is 16 funksionele kuddes by skole regoor die land gevestig. Klik hier om meer oor dié skole en hulle kuddes te lees. Dit sluit in 14 vleisbeeskuddes, een SAVM-stoet en die Percheron Trekperd-projek.

Die PLAAS Landboujeugstigting is tydens ALFA 2017 amptelik gevestig as sambreelliggaam wat na die kuddeprojekte en ander projekte wat daaruit mag voortspruit, omsien. Die PLAAS Landboujeugstigting het dus as’t ware uit Plaas Media se Veeplaas Skole-kuddeprojek ontwikkel.

Die stigting se aktiwiteite vir 2019 is by die tweede amptelike ledevergadering, wat tydens ALFA 2018 gehou is, beplan. Tydens die vergadering is Dawie Maree van FNB Landbou as voorsitter en Phillip Oosthuizen van die Sernick-groep as ondervoorsitter verkies. Mike van den Berg van BKB, Rachelle Cloete van GMP Basic, David Human van Zoetis en Albert Loubser van Plaas Media is op die dagbestuur.

Daar is ook drie lede op die dagbestuur gekoöpteer. EP Nel is in sy hoedanigheid as president van die Suid-Afrikaanse Landbou-onderwysvereniging (SALOV) tot die dagbestuur gekoöpteer. Die verskillende rasgenootskappe wat by die stigting betrokke is, word verteenwoordig deur Lauren James, rasdirekteur van die Afrikanerbeestelersgenootskap, en Frikkie van Zyl van die Blouskool (Kroonstad), wat die landbouskoleverteenwoordiger is.

“Die doel van die stigting is om veral struktuur te gee aan die Veeplaas Skole-kuddeprojek, juis omdat dié projek uit sy nate gebars het,” sê Albert Loubser, bemarkingsbestuurder van Plaas Media. Die stigting is die inisiatief van Plaas Media en is deur dié maatskappy op die been gebring. Die ander lede van die stigting is BKB, Voermol, Monsanto, Zoetis, die Sernick-groep, FNB Landbou, Santam Landbou, GMP Basic en Taurus Evolution.

Die doel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek is om die veebedryf op ’n praktiese wyse op skoolvlak by jong landbouers uit te bring. Die gedagte is dat die diere in verskeie aktiwiteite by die skool gebruik kan word, soos jeugskoue, praktiese opleiding en hanteringsdemonstrasies, maar ook dat die kinders uit hul betrokkenheid by die kudde meer oor die bestuur van ’n kudde of stoet kan leer.

Die stigting in 2019

Die eerste aktiwiteit van die stigting is om die draai met die 17de skolekudde wat by die 15de deelnemende landbouskool gevestig word, wanneer die Veeplaas Sernick Bonsmara-kudde op 11 Januarie 2019 by Hoërskool Reitz gevestig word.

Volgens Loubser sal dit aan hierdie skool die geleentheid gee om aktief deel te neem aan die aktiwiteite van Bonsmara SA, onder leiding van die Sernick-groep. “Sodoende kan hulle hul akademiese landbou-onderrig by die skool met praktiese blootstelling ondersteun. Die Sernick-groep sal as mentor van die projek optree en verseker dat die kudde volgens die regte protokol bestuur word.” – Marike Brits, AgriOrbit

Vir meer inligting, kontak Albert Loubser by albert@plaasmedia.co.za.

Klik hier vir meer inligting oor die stigting en die bestaande kuddes.