Plaas Media stel nuwe redakteurs aan vir Veeplaas en Stockfarm

1248
Veeplaas

Plaas Media het bekendgemaak dat twee nuwe redakteurs aangewys is vir twee van die maatskappy se tydskriftitels. Dit volg nadat die huidige redakteur, Albert Loubser, Plaas Media vroeër vanjaar verlaat het om ander besigheidsverantwoordelikhede na te kom.

Loubser se tien jaar as redakteur van Veeplaas en Stockfarm kom met die Junie-uitgawes tot ’n einde. Junie is ook die amptelike tiende verjaarsdag van Veeplaas. Loubser, tesame met Izak Hofmeyr en Lynette Louw, het ’n waardevolle rol gespeel om die inhoud van beide tydskrifte te rig en verfyn. Albei titels is in die proses gevestig as pilare vir die oordrag van wetenskaplike inligting in die plaaslike veebedryf.

Met ingang van die Julie-uitgawes sal dr Frikkie Maré die redakteurskap van Veeplaas oorneem en Izak Hofmeyr die redakteurskap van Stockfarm.

Dr Frikkie Maré aan die stuur van Veeplaas-inhoud

Dr Maré is al sedert 2011 ’n lid van Plaas Media se redaksionele span en het in hierdie tyd opgetree as vakredakteur vir ekonomiese aangeleenthede van al Plaas Media se produkte. Maré is ’n voltydse senior lektor aan die Universiteit van die Vrystaat en is ook die akademiese departementshoof van Landbou-ekonomie aan die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe.

“Dr Maré se langtermynbetrokkenheid by Veeplaas en verskeie ander Plaas Media-platforms, maak hom die ideale redakteur vir Veeplaas,” sê Lynette Louw, HUB van Plaas Media. “Hy het ’n spesiale belangstelling in veeproduksie en is ’n bekende figuur in die veebedryf, waar hy dikwels te siene is as ’n spreker by veegeleenthede. Hy is een van die leidende en gerespekteerde jong denkers in die plaaslike veebedryf.”

Sy organisatoriese en beplanningsvermoë tesame met sy analitiese benadering tot bedryfsake, is eienskappe wat sal bydra om Veeplaas na nuwe hoogtes te neem in ’n mark wat tans talle uitdagings in die gesig staar – nie net weens die rippeleffek van COVID-19 nie, maar ook die voortdurend veranderende omgewing waarin die mediabedryf homself bevind.

“Ek glo dat dr Maré die kennis en moderne denkwyse besit wat Veeplaas en sy inhoud na ’n volgende vlak sal neem, veral wat betref die oorgang na ’n sinvolle digitale formaat in ’n era waarin kennisoordrag vooropgestel word,” meen Louw.

Dr Maré is opgewonde oor sy dieper betrokkenheid by die beplanningskant van die tydskrif. “Veeplaas is ’n leidende voorbeeld van wetenskaplik-gebaseerde populêre media in Suid-Afrika en ek beoog om dit so te hou. Veeplaas het sedert sy ontstaan daarna gestreef om die vreugde (bedryfsake), kennis (tegniese inhoud) en besigheid (Handelspos) van veeproduksie in Suid-Afrika weer te gee. Hoewel die tydskrif sekerlik met tyd veranderinge sal ondergaan, sal hierdie drie pilare staande bly,” sê hy.

Izak Hofmeyr neem Stockfarm vorentoe

Izak Hofmeyr is getaak met die redakteurskap van Stockfarm, ’n tydskrif wat sy leserskap sedert 2011 stadig maar seker gegroei het. Stockfarm is een van ’n paar nistydskriftitels wat dit kon regkry om te groei te midde van ’n krimpende tydskrifmark, merk Louw op. “Stockfarm het die vermoë om ’n kragtoer in die Afrika-veesektor te word en Hofmeyr se visie in hierdie verband is beslis wat nodig is om gestalte hieraan te gee.”

Hofmeyr het ’n bewese rekord as een van die land se voorste landboujoernaliste en het vir talle bekende landboutitels geskryf voordat hy Plaas Media in 2010 help vestig het. Hy is ook ’n gesoute radio-omroeper en ’n gekwalifiseerde onderwyser en voorligter. Hofmeyr is tans een van Plaas Media se senior joernaliste en ook die maatskappy se streeksbestuurder vir die Oos-Vrystaat en KwaZulu-Natal.

“Dit is veral sy vermoë om tegniese inhoud in ’n verteerbare formaat te verpak, wat hom die ideale kandidaat maak om Stockfarm te omvorm na ’n onmisbare gids in die hande van beide aspirerende en bestaande kommersiële produsente. En hoewel Suid-Afrika en Afrika die hoofteikenmark sal bly, beplan hy ook om ’n belangrike internasionale element by te bring.”

Hofmeyr meen dat Stockfarm se benadering tot kennisoordrag die sleutel tot sukses sal wees: “Die plaaslike landboumediabedryf speel vir meer as ’n honderd jaar al ’n belangrike rol om landbou-ontwikkeling deur middel van goeie inligting te ondersteun. Hierdie rol is vandag belangriker as ooit, veral gesien in die lig van die geweldige uitdagings wat die sektor moet aanpak.

Stockfarm is ideaal geposisioneer om ’n belangrike rol hierin te speel. Met sy voete-op-die-aarde, praktiese benadering hoop ons om goeie wetenskaplik-gebaseerde inligting oor te dra aan produsente en aspirerende boere wat hierdie inligting kan aanwend om belangrike bestuursbesluite te neem.”

Maré en Hofmeyr neem hulle posisies formeel op 1 Julie 2020 in, maar aangesien hulle bestaande lede van Plaas Media se redaksionele span is, het hulle reeds begin met beplanning rondom die toekoms van hulle onderskeie tydskriftitels.

Kontak Lynette Louw by lynette@plaasmedia.co.za of skakel 084 580 5120 vir navrae.