PODAC-F™ is ‘n twee-dag kursus spesiaal ontwikkel vir alle landbouhandel-bemarkers, -agente en -bestuurders.

Die PODAC-F™ kursus gee aan elke deelnemer die nodige kennis en vaardighede om baie meer kliëntgedrewe te word en beter oplossings te verskaf deur doelgerigte beplanning en voorbereiding en ontwikkeling van produkgewin/waarde vir die kliënt. Dit leer jou om die regte vrae te vra, besware optimaal te kan hanteer, meer transaksies te kan sluit en om jou weeklikse en maandelikse aktiwiteite beter te bestuur, ten einde produktiwiteit te verhoog en beter resultate te bereik.

PODAC-F™ is ‘n Doelgerigte oplossingverkopemetodiek met ‘n verskil.

Opleidingsdatums vir 2018

 • 15 & 16 Maart 2018, Centurion
 • 5 & 6 April 2018, Hillcrest, KZN
 • 11 & 12 April 2018, Paarl
 • 3 & 4 Mei 2018, Centurion
 • 18 & 19 April 2018, Bloemfontein
 • 10 & 11 Mei 2018, Tzaneen
 • 17 & 18 Mei 2018, Nelspruit
 • 14 & 15 Junie 2018, Port Elizabeth

Koste is slegs R4 845,00 per persoon. Dit sluit in 14% BTW, handleiding, lokaal, middagetes, verversings en ‘n sertifikaat.

PODAC-F kursus-oorsig:

 • Inleiding tot verkope in die landbousektor.
 • Produkeienskappe, voordele en gewin.
 • Definieer jou produk se oplossing en differensiasie.
 • Besoekbeplanning en voorbereiding.
 • Besoekdoelstelling, agenda en struktuur.
 • Vra die regte kliëntgedrewe vrae (SPIN).
 • Bepaling van kliënte se behoeftes.
 • Hantering van besware en afsluitingmetodes.
 • Verkopebeplanning en bestuur van aktiwiteite.

Skakel Ansie by (015) 290 2891 vir meer inligting of stuur ‘n e-pos na ansie@asaafrica.org Besoek ook www.asaafrica.org vir meer inligting.